Impresum

Izdavač: Bayer d.o.o., Beograd, Srbija,
koji zastupaju članovi Country Council-a.

Bayer d.o.o.
Airport City Beograd
Omladinskih brigada 88b
11 070 Novi Beograd
Tel.: +381 11 2070 200
Fax: +381 11 2070 207

Preduzeće je registrovano u Agenciji za privredne registre u Beogradu, pod matičnim brojem 17171526, PIB 100206599, šifra delatnosti 051550


Autorsko pravo © Bayer AG