Izjava privatnosti

Bayer je svestan da je bezbednost vaših ličnih podataka u vezi sa upotrebom našeg web sajta veoma bitna stavka. Zaštitu vaših podataka shvatamo veoma ozbiljno. Prema tome, želimo da znate koje podatke održavamo a koje odbacujemo. Sa ovakvom izjavom privatnosti, želimo da vas obavestimo o našim bezbednosnim merama.

Sakupljanje podataka

Naš sajt možete koristiti bez otkrivanja vaših ličnih podataka. Niste obavezni da ponudite svoje lične podatke kao uslov da biste koristili sajt, osim ukoliko je potrebno da vam se omogući proizvod ili usluga koju tražite. Kada koristite naš sajt, pohranjujemo podatke na naše servere iz različitih bezbednosnih razloga. Takvi podaci mogu podrazumevati ime vašeg internet provajdera, web sajt koji ste iskoristili da biste se povezali na naš sajt, web sajtove koje ste posetili sa našeg sajta i vaša IP adresa. Takvi podaci mogu voditi vašoj identifikaciji, ali ih mi na taj način ne koristimo. Podatke s vremena na vreme koristimo u statističke svrhe, ali osiguravamo anonimnost svakog pojedinca tako da se osoba ne može identifikovati. U slučaju kada se lični podaci ponude drugima koji bi trebalo da vam omoguće proizvod ili uslugu koju ste zatražili, ili u druge svrhe koje ste dozvolili, uzdamo se u tehnička i organizaciona sredstva da bismo osigurali da se slede propisi bezbednosti primenjivih podataka.

Sakupljanje i procesuiranje ličnih podataka

Lične podatke sakupljamo samo ukoliko ih vi ponudite nama, kroz registraciju, popunjavanje formulara ili e-mailova, kao deo naručivanja proizvoda ili usluge, upite ili zahteve o materijalima koji su naručeni i slične situacije u kojima odlučujete da podatje ponudite nama.

Baza podataka i njen sadržaj ostaju u našoj kompaniji i ostaju sa procesorima podataka i serverima koji rade u vašem interesu i odgovaraju nama. Vaši lični podaci neće biti prosleđeni od strane nas ili naših agenata trećoj strani na upotrebu u bilo kom obliku, osim ukoliko nemamo vaše odobrenje ili smo u zakonskoj obavezi da tako uradimo.

Zadržaćemo kontrolu i odgovornost nad upotrebom bilo kakvih ličnih podataka koje nam dostavite. Neki od ovih podataka se mogu čuvati ili procesuirati u kompjuterima koji su locirani unutar naše jurisdikcije, kao što su Sjedinjene Države, čiji se zakoni o zaštiti podataka mogu razlikovati od jurisdikcije u kojoj živite. U takvim slučajevima, osiguraćemo odgovarajuću zaštitu da bi procesor podataka u datoj državi održavao zaštitu podataka koja je ekvivalentna onoj koja se primenjuje u državi u kojoj živite.

Svrha upotrebe

Podaci koje sakupljamo imaju jedinu svrhu dostavljanja zahtevanih proizvoda ili usluga ili u druge svrhe za koje ste dali odobrenje, osim ukoliko zakon propisuje drugačije.

Pravo pristupa i ispravki

Imate pravo da pregledate i izmenite bilo koje lične podatke koji su pohranjeni u našem sistemu za koje verujete da su zastareli ili netačni. Samo pošaljite e-mail na adresu koja se nalazi na imprintu ili kontaktirajte službu bezbednosti podataka na adresu koja se nalazi ispod.

Pravo otkaza

U svakom trenutku imate pravo da povučete svoj pristanak na upotrebu svojih ličnih podataka u budućnosti. Ponovo, samo pošaljite e-mail na adresu koja se nalazi na imprintu ili kontaktirajte službu bezbednosti podataka na adresu koja se nalazi ispod.

Zadržavanje podataka

Lične podatke zadržavamo onoliko koliko je potrebno da bismo pružili uslugu koju ste zatražili ili za koju ste dali pristanak, osim u slučaju kada zakon propisuje drugačije (u vezi sa nerešenom parnicom).

Upotreba Cookie-sa

Na nekim web sajtovima, takozvani Cookies-i se koriste da bi se unapredila efikasnost pojedinačne upotrebe web sajta. Cookies-i su identifikatori koje naš web server može da pošalje vašem kompjuteru da bi identifikovao kompjuter koji se koristi tokom sesije. Većina pretraživača je postavljena tako da automatski prihvata ove Cookies-e. Pored toga, možete deaktivirati njihovo pohranjivanje ili podesiti pretraživač tako da vas obavesti pre nego što se Cookies-i pohrane na vaš kompjuter.

Bezbednost

Bayer koristi tehničke i organizacione bezbendosne mere opreza da bi zaštitili podatke od manipulacije, gubitka, uništenja ili pristupa neautorizovanih osoba. Bilo koje lične podatke koje vi ponudite Bayeru će u prenosu biti pod enkripcijom da bi bila sprečena bilo kakva zloupotreba od strane trećih lica. Naše bezbednosne procedure se stalno proveravaju u skladu sa novim tehničkim razvojem.

Deca

U skladu sa značajem zaštite dečje privatnosti, ne sakupljamo, procesuiramo niti na našem sajtu koristimo bilo kakve podatke koji su vezani za pojedinca za kojeg znamo da ima ispod 13 godina bez prethodnog, verodostojnog pristanka njegovog ili njenog pravnog zastupnika. Takav pravni zastupnik ima pravo, po zahtevu, da pregleda podatke koje je ponudilo dete i/ili zahteva da se oni obrišu.

Kontakt

Ukoliko imate bilo kakav problem, pitanje ili ideju, kontaktirajte:

Đorđe Smiljanić
+381 11 222 36 13
+381 63 381 459

Autorsko pravo © Bayer AG