Potreba za inovativnim proizvodima u održivoj poljoprivredi pokreće Bayer CropScience

 

Godišnja novinarska konferencija, 17. Septembar 2014., Monheim

Liam Condon , CEO Bayer CropScience:

„Mi smatramo da kao Bayer Crop Science imamo ključnu ulogu u stvaranju uslova za održivi razvoj poljoprivrede, od čega će jednaku korist imati i proizvođači  i društvo. Naša misija da pomognemo proizvođačima da proizvedu bezbednu i zdravu hranu visokog kvaliteta za sve, i time doprinesemo boljem životu svih.

Potražnja  za inovativnim proizvodima, uključujući i proizvode za hemijsku i biološku zaštitu bilja, kao i potražnja za semenom visokog prinosa, motiviše  Bayer CropScience da i dalje ulaže u kapacitete za istraživanje i razvoj. U narednih nekoliko godina Bayer CropScience će investirati oko 1 mlrd EUR u istraživanje i razvoj na godišnjem nivou, čime će unaprediti svoju bogatu paletu proizvoda.  “

 

Liam Condon

 

                                     

                      

Autorsko pravo © Bayer AG