Oblast delovanja i ciljevi

Kompanija Bajer u Srbiji ima za cilj da pre svega proizvođačima ponudi široku paletu efikasnih proizvoda za zaštitu bilja, raznovrsan portfolio visoko kvalitetnih hibrida kukuruza i servis raznovrsnih usluga namenjenih modernoj i održivoj poljoprivredi. Ovako široka ponuda omogućava nam prisustvo u svim segmentima poljoprivredne proizvodnje - ratarstvu, povrtarstvu. voćarstvu, vinogradarastvu i tretmanu semena ratarskih kultura. 

Zgrada Bayer Cropscience istraživačkog centra
Zgrada Bayer CropScience istraživačkog centra za biotehnologiju - Gent, Belgija.

 

Cilj kompanije Bajer je da kombinovanjem visoko efikasnih proizvoda za zaštitu bilja i hibrida kukuruza koje odlikuje izuzetna adaptibilnost na proizvodne uslove sa znanjem i iskustvom naših stručnjaka, poljoprivrednim proizvođačima ponudi ,,Rešenja za svaku njivu".

Pored toga što su visoko efikasni, preparati koje nudi kompanija Bajer istovremeno su bezbedni kako za proizvođača, tako i za životnu sredinu i krajnje korisnike.

U okviru dugogodišnjeg projekta pod nazivom „Lanac hrane” ili “Food Chain Partnership”, glavne karike predstavljaju poljoprivredni proizvođači, distributeri, prerađivačka industrija, mega marketi, potrošači. Bajer razvija partnerske odnose sa svim karikama u tom lancu i, u okviru svojih delatnosti, podržava i pomaže pre svega proizvođačima, prerađivačima i distributerima hrane u njihovom nastojanju da ponude visokokvalitetne proizvode.

Autorsko pravo © Bayer AG