Razvoj i istorija kompanije

Ernest Schering Bayer Weskott
Ernest Schering
F. Bayer i J. F. Weskott, osnivači "Friedr. Bayer et comp."

1851

Ernest Schering otvara Zelenu apoteku

1863

Nastanak korporacije Bayer & Co

1893

Početak prodaje prvog sintetičkog insekticida pod imenom Antinonin

1914

Bayer prvi u svetu predstavlja sredstvo za suvu dezinfekciju semena – Uspulun

1924

Otvoren je prvi istraživački centar

1929

Godina kada Ceresan – sredstvo za vlažno tretiranje semena menja već postojeći Uspulun

1947

Početak prodaje sredstva E 605 – prvog organofosfornog insekticida

1951

Pronalazak Systoxa – prvog sistemičnog insekticida

1956

Registracija Thiodan-a

1968

Betanal – prvi selektivni herbicid u šećernoj repi

1971

Sencor

1976

Bayleton – prvi triazolni fungicid u svetu

1977

Početak prodaje Mikala, fungicida za zaštitu vinove loze

1977

Prvi piretroid - Decis

1977

Registracija Goltix-a: pre i post-em herbicida

1979

Početak izgradnje razvojnog centra u Monheim-u, koji danas predstavlja sedište kompanije Bayer CropScience

1984

Basta - neselektivni herbicid

1986

Identifikacija gena za otpornost na glufosinat

1988

Predstavljena druga generacija triazola - Folicur

1988

Razvijena je tehnologija protektanta u herbicidima

1991

Grodyl – amidosulfuron

1991

Gaucho / Confidor

1994

Hoechst i Schering osnivaju kompaniju AgrEvo

1995

Registracija i prodaja uljane repice Liberty Link, otporne na glufosinat

1999

Predstavljen Merlin, jedan od najvažnijih herbicida za primenu u kukuruzu

1999

Na tržištu se prvi put pojavljuje Fenamidon

2000

Nastanak Aventis CropScienca

2000

Početak prodaje insekticida Calypso

2001

Zato

2002

Bayer AG kupuje Aventis CS – nastanak Bayer CropScience

2002

Equip

2003/04

Početak prodaje preparata Envidor i Poncho

2005

Nastala je nova formulacija pesticida – uljna disperzija (OD)

2008

Laudis, Maister OD

2009

Merlin flexx, Profiler, Prosaro, Infinito

2012

Monsoon active i Betanal maxxPro

2013

Bayer SeedGrowth – kompletan tretman semena

2014

Adengo i Luna experience

2015

Propulse, Luna privilage, Luna sensation

2020

Završena akvizicija sa kompanijom Monsanto

Autorsko pravo © Bayer AG