CropScience tim
Jelena Tokanović
Generalna direktorka

Email: jelena.tokanovic@bayer.com

Zoran Petrović
Direktor divizije Crop Science

Email: zoran.petrovic@bayer.com

Nebojša Marjanović
Menadžer prodaje

Email: nebojsa.marjanovic@bayer.com

Boris Tepić
Menadžer prodaje

Email: boris.tepic@bayer.com

Zoran Marčić
Menadžer prodaje

Email: zoran.marcic@bayer.com

Danijela Drobnjaković
Menadžerka prodaje za kanal distribucije

Email: danijela.drobnjakovic@bayer.com

Saša Milosavljević
"Koordinator prodaje za Albaniju,Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Crnu Goru"

Mob: +381 63 338 098
Email: sasa.milosavljevic@bayer.com

Marija Polić
Predstavnica prodaje za segment zaštite voća, vinove loze i povrća

Mob: +381 65 87 11 065
Email: marija.polic@bayer.com

Alen Štimac
"Predstavnik prodaje / Severna i Zapadna Bačka"

Mob: +381 65 87 11 066
Email: alen.stimac@bayer.com

Milan Trandafilović
Predstavnik prodaje / Severna i Zapadna Bačka

Mob: +381 65 87 11 086
Email: milan.trandafilovic@bayer.com

Marko Mušikić
Predstavnik prodaje / Južna Bačka

Mob: +381 62 203 684
Email: marko.musikic@bayer.com

Dejan Obradović
Predstavnik prodaje / Južna Bačka

Mob: +381 65 87 11 062
Email: dejan.obradovic@bayer.com

Veljko Šuša
Predstavnik prodaje / Južna Bačka, Srem i Mačva

Mob: +381 62 204 098
Email: veljko.susa@bayer.com

Branimir Živković
Predstavnik prodaje / Srem i Mačva

Mob:+381 65 87 11 074
Email: branimir.zivkovic@bayer.com

Vanja Obradović
Predstavnica prodaje / Srem i Mačva

Mob: +381 65 87 11 090
Email: vanja.obradovic@bayer.com

Dubravka Brestovac
Predstavnica prodaje / Severni Banat

Mob: +381 62 204 932
Email: dubravka.brestovac@bayer.com

Kristina Stečešin
Predstavnica prodaje / Severni i Srednji Banat

Mob: +381 65 87 11 061
Email: Kristina.Stečešin@bayer.com

Srđan Vukoslavčević
Predstavnik prodaje / Severni i Srednji Banat

Mob: +381 63 1057 566
Email: Srdjan.Vukoslavcevic@bayer.com

Stefan Nikolić
Predstavnik prodaje / Srednji Banat

Mob: +381 62 205 639
Email: Stefan.Nikolic@bayer.com

Darko Gole
Predstavnik prodaje / Južni Banat

Mob: +381 65 87 11 045
Email: Darko.Gole@bayer.com

Miloš Gaborov
Predstavnik prodaje / Južni Banat

Mob: +381 62 204 255
Email: Milos.Gaborov@bayer.com

Dejan Nedeljković
Predstavnik prodaje / Južni Banat i Centralna Srbija

Mob: +381 65 8711 069
Email: Dejan.Nedeljkovic@bayer.com

Živan Tutić
Predstavnik prodaje / Centralna Srbija

Mob: +381 87 11 091
Email: Zivan.Tutic@bayer.com

Petar Jeličić
Predstavnik prodaje / Centralna Srbija

Mob: +381 63 381 447
Email: Petar.Jelicic@bayer.com

Jelena Đilas
Asistentkinja za podršku prodaji

Mob: +381 87 11 070
Email: Jelena.Djilas@bayer.com

Sofija Pavlović
Asistentkinja na projektima

Email: Sofija.Pavlovic.ext@bayer.com

Nikola Radovic
Agronom za razvoj tržišta

Mob: +381 63 10 11 608
Email: ZNikola.Radovic@bayer.com

Dragan Lazarević
Marketing menadžer za krajnje korisnike (segment za seme kukuruza i zaštitu bilja)

Mob: +381 62 204 521
Email: Dragan.Lazarevic@bayer.com

Nina Skenderović
Marketing menadžerka za krajnje korisnike (segment strna žita i tretman semena)

Mob: +381 65 87 11 075
Email: Nina.Skenderovic@bayer.com

Vanda Bošnjak
Marketing menadžerka za krajanje korisnike ( segment hortikultura)

Mob: +381 63 445 827
Email: Vanda.Bosnjak@bayer.com

Zoran Tomašev
Menadžer za digitalni razvoj biznisa

Mob: +381 63 241 673
Email: Zoran.Tomsev@bayer.com

Aleksandra Valenta Pavlović
Specijalista za brendiranje i marketing komunikacije

Mob: +381 63 311 608
Email: Aleksandra.Valenta@bayer.com

Magdalena Bulović
Marketing analitičarka tržišta

Mob: +381 63 686 162
Email: Magdalena.Bulovic@bayer.com

Svetlana Češljar
Specijalista za obradu podataka o kupcima

Mob: +381 63 601 465
Email: Svetlana.Cesljar@bayer.com

Milan Protić
Asistent u marketingu

Mob: +381 63 366 562
Email: Milan.Protic.ext@bayer.com

Nevena Šurlan
Menadžerka za registracije

Mob: +381 63 106 21 11
Email: Nevena.Surlan@bayer.com

Milica Petković
Menadžerka za registracije

Mob: +381 63 684 653
Email: Milica.Petkovic.ext@bayer.com

Vladimir Ljubičić
Menadžer za razvoj novih rešenja u poljoprivredi

Mob: +381 63 544 089
Email: Vladimir.Ljubicic@bayer.com

Brankica Milovanović Vesić
Specijalista planiranja i lanac nabavke

Mob: +381 62 219 604
Email: Brankica.Milovanovic@bayer.com

Nemanja Leković
Specijalista za distribuciju

Mob: +381 63 347 733
Email: Nemanja.Lekovic@bayer.com

Milica Lazić
Menadžerka usklađenosti EU izvoza i uvoza

Mob: +381 65 871 10 79
Email: Milica.Lazic@bayer.com

Slavko Spasojević
Menadžer za unapređenje rešenja za useve kukuruza

Mob: +381 65 871 10 67
Email: Slavko.Spasojevic@bayer.com

Milica Banda
Predstavnica prodaje / Južni Banat

Mob: +381 63 381 362
Email: Milica.Banda@bayer.com

Milijanka Balandžić
Predstavnica prodaje / Severna i Zapadna Bačka

Mob: +381 63 381 296
Email: Milijanka.Balandzic@bayer.com

Milica Marković
Asistentkinja za registracije

Mob: +381 62 205 640
Email: Milica.Markovic.ext@bayer.com

 

Autorsko pravo © Bayer AG