CropScience tim
Jelena Tokanović
Generalni direktor

Email: jelena.tokanovic@bayer.com

Zoran Petrović
Direktor divizije Crop Science

Email: zoran.petrovic@bayer.com

Danijela Drobnjaković
Menadžer prodaje za kanal distribucije

Email: danijela.drobnjakovic@bayer.com

Nina Skenderović
Menadžer prodaje za određene teritorije

Email: nina.skenderovic@bayer.com

Nebojša Marjanović
Predstavnik prodaje / Bačka

Mob: +381 63 311 610
Email: nebojsa.marjanovic@bayer.com

Dejan Nedeljković
Predstavnik prodaje / Banat

Mob: +381 65 871 10 69
Email: dejan.nedeljkovic@bayer.com

Boris Tepić
Predstavnik prodaje / Srem(deo Banata i Bačke)

Mob: +381 63 544 096
Email: boris.tepic@bayer.com

Saša Milosavljević
Predstavnik prodaje / Centralna Srbija

Mob: +381 63 338 098
Email: sasa.milosavljevic@bayer.com

Alen Štimac
Predstavnik prodaje / Severna Bačka

Mob: +381 65 871 10 66
Email: alen.stimac@bayer.com

Marija Polić
Predstavnik prodaje

Mob: +381 65 8711 065
Email: marija.polic@bayer.com

Milan Trandafilović
Predstavnik prodaje / Zapadna Bačka

Mob: +381 65 871 10 86
Email: milan.trandafilovic@bayer.com

Kristina Stečešin
Predstavnik prodaje / Centralni Banat

Mob: +381 65 871 10 61
Email: kristina.stecesin@bayer.com

Zoran Marčić
Predstavnik prodaje / Južni Banat

Mob: +381 63 311 607
Email: zoran.marcic@bayer.com

Branimir Živković
Predstavnik prodaje / Srem i Mačva

Mob: +381 65 871 10 74
Email: branimir.zivkovic@bayer.com

Dejan Obradović
Predstavnik prodaje / Srem i Mačva

Mob: +381 65 871 10 62
Email: dejan.obradovic@bayer.com

Vanja Mišković
Predstavnik prodaje / Severni Banat

Mob: +381 65 871 10 90
Email: vanja.miskovic@bayer.com

Darko Gole
Predstavnik prodaje / Južni Banat

Mob: +381 65 871 10 45
Email: darko.gole@bayer.com

Živan Tutić
Predstavnik prodaje / Centralna Srbija

Mob: +381 65 871 10 91
Email: zivan.tutic@bayer.com

Marko Mušikić
Predstavnik prodaje / Južna Bačka

Mob: +381 62 203 684
Email: marko.musikic@bayer.com

Stefan Nikolić
Predstavnik prodaje / Centralni Banat

Mob: +381 62 205 639
Email: stefan.nikolic@bayer.com

Dubravka Brestovac
Predstavnik prodaje / Severni Banat

Mob: +381 62 204 932
Email: dubravka.brestovac@bayer.com

Miloš Gaborov
Predstavnik prodaje / Južni Banat

Mob: +381 62 204 255
Email: milos.gaborov@bayer.com

Veljko Šuša
Predstavnik prodaje / Severna, Zapadna Bačka i Severni Banat

Mob: +381 62 204 098
Email: veljko.susa@bayer.com

Dragan Lazarević
Marketing menadžer za krajnje korisnike

Mob: +381 62 204 521
Email: dragan.lazarevic@bayer.com

Jelena Đilas
Asistent prodaje

Mob: +381 65 871 10 70
Email: jelena.djilas@bayer.com

Vanda Bošnjak
Marketing menadžer za strna žita i tretman semena

Mob: +381 63 445 827
Email: vanda.bosnjak@bayer.com

Zoran Tomašev
Marketing menadžer za kukuruz

Mob: +381 63 241 673
Email: zoran.tomasev@bayer.com

Aleksandra Valenta Pavlović
Specijalista za brendiranje i marketing komunikacije

Mob: +381 63 311 608
Email: aleksandra.valenta@bayer.com

Magdalena Bulović
Regionalni menadžer za baze podataka o kupcima i analizu tržišta

Mob: +381 63 686 162
Email: magdalena.bulovic@bayer.com

Nevena Šurlan
Menadžer za registracije

Mob: +381 63 106 21 11
Email: nevena.surlan@bayer.com

Vladimir Ljubičić
Menadžer za razvoj proizvoda

Mob: +381 63 544 089
Email: vladimir.ljubicic@bayer.com

Marko Bulović
Menadžer za odnose sa ključnim klijentima Serbia&Adriatics

Mob: +381 65 871 10 78
Email: marko.bulovic@bayer.com

Milica Lazić
Menadžer za poslove regulative Balkans

Mob: +381 65 871 10 79
Email: milica.lazic@bayer.com

Brankica Milovanović Vesić
Specijalista distribucije i logistike

Mob: +381 62 219 604
Email: brankica.milovanovic@bayer.com

Slavko Spasojevic
Menadžer zadužen za germoplazme

Mob: +381 65 871 10 67
Email: slavko.spasojevic@bayer.com

Nemanja Leković
Specijalista za logistiku i podršku klijentima

Mob: +381 63 347 733
Email: nemanja.lekovic@bayer.com

Autorsko pravo © Bayer AG