Zašto je važna primena herbicida i nakon nicanja kukurza?

Primena herbicida posle nicanja omogućuje sigurno delovanje, uglavnom nezavisno, od vremenskih uslova. Sa druge strane, primena ove grupe herbicida se odvija u najdelikatnijem periodu razvoja kukurza - onda kada se formira prinos!

Herbicidi na dva načina utiču na uvećenje ili umanje stresa na biljku kukuruza - brzo i sigurno suzbijaju korov, ali i sami mogu imati negativan uticaj na biljku kukuruza.

Neadekvatnim odabriom herbicida u post-em primeni u velikoj meri možemo uticati na krajnji rezultat kao što su prinos i profitabilnost. Loš odabir herbicida često izaziva stresne uslove koji se kasnije mogu manifestovati i kroz umanjenje inicijalnog broja redova na klipu.

Istovremeno,  nedostakom dobre poljoprivredne prakse, svedoci smo ubrzane pojave rezistetnih korova u proizvodnji kukuruza.

LEK paket

U segmentu herbicida koji se koriste posle nicanja korova i kuruza, kombinacija herbicida Equip i Laudis je od strane mnogih proizvođača ocenjena kao najbolje i najsigurnije rešenje!

Ova dva herbicida imaju sledeće osobine:

  • Visoku efikasnost i sigurnost u suzbijanju SVIH najzačajnijih korova u kukuruzu
  • Jedinstvenu PROTEKTANT TEHNOLOGIJU odnosno visoku bezbednost za gajeni usev
  • OD tehnologiju odnosno formulaciju u obliku uljne disperzije koja obezbeđuje bolje prijanjanje, pokrovnost i usvajanje preparata, lako se meša sa vodom i obezbeđuje stabilnost rastvora u rezervoaru.

 

kutija LEK 

Monsoon active protiv širokolisnih korova

Pored herbicida  Laudis i Equip, koji se na tržištu mogu naći zajedno u promotivnom paketu pod imenom LEK, kompanija Bayer u svojoj paleti ima i visoko efikasni herbicid Monsoon active, sa izuzetnim delovanjem na divlji sirak iz rizoma, muharike i širokim spektrom delovanja na brojne širokolisne korove. Karakteriše ga snažan efekat preko lista, ali i produženo delovanje preko zemljišta i svakako fleksibilno vreme primene, čak do 8. lista kukuruza. Stoga se sa sigurnošću se može reći da kompanija Bayer ima rešenje za svaku njivu, uz garanciju sigurnosti i pozitivnog uticaja na prinos.

Bayer-ove herbicide potražite u najbližoj poljoprivrednoj apoteci i efikasno rešite problem korova u vašem kukuruzu!

 

Autorsko pravo © Bayer AG