Bayer Agro Prognoza za Apple uređaje

Bayer Agro Prognoza je sada dostupna i za Apple uređaje, iPhone i iPad. Omogućava detaljan pregled vremena sa merenjima na svakih 6 sati, za željene lokacije.
Bayer Agro Prognoza

Aplikaciju možete preuzeti ovde. Ovim smo pokrili preko 99% uređaja i vama olakšali pristup našem popularnom i veoma korisnom servisu.

Autorsko pravo © Bayer AG