sreda, septembar 14, 2016

Bayer i Monsanto stvaraju globalnog lidera u poljoprivredi

Uvidevši zajedničku viziju o integraciji različitih mera i ponuda u poljoprivrednoj proizvodnji i pružajući poboljšanja rešenja za proizvođače, stvara se vodeća inovativna struja za narednu generaciju poljoprivrednika/ 128 USD po akciji u gotovinskoj transakciji, predstavlja 44 odsto premije za akcionare Monsanta i zbirnu vrednost od 66 milijardi USD/ očekivana godišnja sinergija od oko 1,5 milijardi USD nakon treće godine; plus dodatne sinergije od integrisanih rešenja u budućim godinama/očekuje se da će akcionari Bayer-a ostvariti porast neto zarade po akciji u prvoj navršenoj godini nakon zatvaranja i dvocifreni priraštaj u trećoj navršenoj godini/Posvećenost zadržavanju i održavanju snažne pozicije u SAD sa globalnim objedinjenim poslovanjem u oblasti „Semena i genetička svojstva semena“ i Severnoameričkim globalnim sedištem u Sent Luisu.
Bayer i Monsanto stvaraju globalnog lidera u poljoprivredi

Leverkuzen/Sent Luis, 14. septembar 2016. godine – Bayer i Monsanto su danas objavili da su potpisali konačan ugovor o spajanju po kome će Bayer preuzeti Monsanto za 128 USD po akciji u gotovinskoj transakciji. Upravni odbor direktora kompanije Monsanto, upravni odbor direktora kompanije Bayer i Nadzorni odbor kompanije Bayer jednoglasno su odobrili ugovor. Na osnovu cene zatvaranja akcija kompanije Monsanto na dan 9. maja 2016. godine, dan pre prve pisane ponude kompanije Bayer upućene kompaniji Monsanto, ova ponuda predstavlja premiju od 44 odsto na tu cenu.

„Zadovoljstvo nam je da objavimo udruživanje naše dve velike organizacije.  Ova akvizicija predstavlja veliki korak napred za Bayer kao i za poslovanje našeg Crop Science sektora i učvršćuje poziciju naše kompanije kao globalne, inovativne Life Science kompanije koja će imati vodeće pozicije u našim ključnim segmentima ,  obezbeđujući značajnu vrednost akcionarima, našim klijentima, zaposlenima i društvu uopšte“, rekao je Werner Baumann, Glavni izvršni direktor kompanije Bayer AG.

„Današnja objava jeste dokaz svega što smo ostvarili i vrednost koju smo stvorili za naše akcionare u kompaniji Monsanto. Verujemo da ovo udruživanje sa kompanijom Bayer predstavlja ubedljivu vrednost za naše akcionare, sa najvećom izvesnošću kroz gotovinsku naknadu“, rekao je Hugh Grant, Predsedavajući i Glavni izvršni direktor kompanije Monsanto.

Unapređena rešenja za proizvođače  

Ova transakcija spaja dva različita, ali veoma komplementarna poslovanja. Objedinjeno poslovanje će ostvarivati korist od vodeće pozicije kompanije Monsanto u platformama „Semena i genetička svojstva semena “ ( Seeds & Traits ) i „Klimatska korporacija“ ( Climate Corporation ), kao i od široke ponude proizvoda iz oblasti zaštite bilja  kompanije Bayer za različite uslove i geografska podneblja. Kao rezultat toga, proizvođači će imati korist od mnogobrojnih rešenja kako bi zadovoljili svoje postojeće i buduće potrebe, uključujući bolja rešenja u domenu „Semena i genetička svojstva semena “ ( Seeds & Traits ), Digitalne poljoprivrede ( Digital farming ) i Zaštite useva ( Crop Protection ).

Ova kombinacija će spojiti inovativne liderske platforme u oblasti istraživanja i razvoja, sa preliminarnim godišnjim budžetom za istraživanje i razvoj od oko 2,5 milijardi EUR. U srednjoročnom ili dugoročnom periodu, objedinjeno poslovanje će ubrzati proces inovacija i pružiti korisnicima unapređena rešenja i optimizovani komplet proizvoda na osnovu analize agronomskih podataka koji podržavaju aplikacije Digitalne poljoprivrede. Očekuje se da će kao krajnji rezultat biti značajne i trajne prednosti za poljoprivrednike: od poboljšane proizvodnje i povećane pogodnosti do većeg prinosa, bolje zaštite životne sredine i održivosti.

„Poljoprivredna industrija je na prekretnici i pred najvećim izazovom do sada : kako nahraniti dodatnih 3 milijarde ljudi na svetu do 2050. godine na ekološki održiv način? Obe kompanije veruju da ovaj izazov zahteva novi pristup koji na sistematičan način integriše stručnost i ekspertizu u oblastima poslovanja „Semena i genetička svojstva semena “ ( Seeds & Traits ) i „ Zaštite bilja “ ( Crop Protection ) uključujući biološke preparate, sa velikom posvećenošću prema inovaciji i održivim poljoprivrednim praksama“, rekao je Liam Condon, član Odbora direktora Bayer AG i Rukovodilac sektora Crop Science.

„Ulazimo u novu eru poljoprivrede – eru koja postavlja značajne izazove koji zahtevaju nova, održiva rešenja i tehnologije da bi se omogućilo proizvođačima da proizvode više, a sa manje ulaganja. Ova kombinacija sa kompanijom Bayer će omogućiti upravo to – motor za inovaciju koji spaja Bayer - ov portfolio zaštite useva sa našim vrhunskim semenom i genetičkim osobinama semena i alatima digitalne poljoprivrede kako bi se pomoglo proizvođačima da prevaziđu prepreke koje ih čekaju u budućnosti. Monsanto i Bayer će zajedno nastaviti da stvaraju na našoj svetloj tradiciji i pomenutim inovativnim ostvarenjima u poljoprivrednoj industriji, pružajući proizvođačima sveobuhvatnija i brojnija rešenja“, rekao je Grant.

Stvaranje vrednosti

„ Pro forma “ prodaja objedinjenog poslovanja obe kompanije iznosila je 23 milijarde EUR u 2015. kalendarskoj godini. Objedinjena kompanija će biti dobro pozicionirana u poljoprivrednoj industriji sa velikim potencijalom za dugoročni rast. Pored atraktivnog dugoročnog potencijala objedinjenog poslovanja dve kompanije, Bayer očekuje da će ova transakcija obezbediti njegovim akcionarima porast neto zarade po akciji u prvoj navršenoj godini nakon zatvaranja i dvocifreni porast u navršenoj trećoj godini. Bayer je potvrdio pretpostavke sinergije prodaje i troškova  detaljnom proverom poslovanja i očekuje godišnje EBITDA doprinose od ukupnih sinergija u iznosu od oko 1,5 milijardi USD nakon treće godine, plus dodatne sinergije od integrisanih rešenja u narednim godinama.

Uslovi finansiranja i zatvaranja transakcije  

Bayer namerava da finansira ovu transakciju kombinacijom sopstvenih i pozajmljenih sredstava. Očekuje se da će komponenta sopstvenog kapitala od oko 19 milijardi USD biti prikupljena kroz izdavanje obaveznih konvertibilnih obveznica i kroz izdavanje novih akcija sa pravom preče kupovine. Pozajmljena sredstva u iznosu od 57 milijardi USD su odobrili BofA Merrill Lynch, Credit Suisse, Goldman Sachs, HSBC i JP Morgan.

Bayer ima dokazanu istoriju disciplinovanog smanjivanja dugovanja nakon velikih akvizicija i veruje da će „zdravi“ tokovi gotovine objedinjenog poslovanja doprineti poboljšanju njegovog finansijskog profila. Bayer cilja na investicioni kreditni rejting nakon zatvaranja transakcije i kategoriji kreditnog rejtinga „A“ u dugoročnom periodu.

Akvizicija podleže uobičajenim uslovima zatvaranja, uključujući odobrenje ugovora o spajanju sa pripajanjem od strane akcionara i prijem potrebnih regulatornih odobrenja. Očekuje se da će zatvaranje biti realizovano krajem 2017. godine. Kompanije će naporno raditi sa nadležnim institucijama da bi osigurale uspešno zatvaranje. Pored toga, Bayer se obavezao da će platiti 2 milijarde USD u slučaju da transakcija ne bude realizovana ako ne budu dobijena potrebna odobrenja od Komisije u vezi sa regulativom o zaštiti konkurencije, čime je još više iskazao svoje uverenje da će pribaviti neophodna regulatorna odobrenja.

Sedište i zaposleni  

Objedinjeno poslovanje kompanija će imati svoja globalna sedišta za „Semena i genetička svojstva semena “ ( Seeds & Traits ) i Severnoameričko komercijalno sedište u Sent Luisu, država Misuri, globalno sedište za Zaštitu bilja i Nauku o zaštiti useva u Monhajmu, Nemačka i važno prisustvo u Duramu, Severna Karolina, kao i mnoge druge lokacije širom SAD i širom sveta. Aktivnosti Digitalne poljoprivrede ( Digital farming ) za objedinjeno poslovanje će biti oformljene u San Francisku, Kalifornija.

„Ova kombinacija je odlična prilika za zaposlene, koji će biti na čelu inovacija u našem sektoru. Ova transakcija takođe pospešuje snažnu posvećenost kompanije Bayer SAD-u, nastavljajući našu 150 godina dugu istoriju sa poslovanjima širom 25 država i zapošljavajući više od 12.000 ljudi u toj zemlji. Ubeđen sam da će Monsanto procvetati kao deo jedne od najuglednijih kompanija na svetu u koju ljudi imaju poverenja“, rekao je Baumann.

Bayer ima ogromno iskustvo u uspešnim integracijama iz poslovne, geografske i kulturološke perspektive i ostaje posvećen svojoj snažnoj kulturi inovacije, održivosti i društveno odgovornog poslovanja.

Savetnici u transakciji

BofA, Merrill Lynch i Credit Suisse deluju kao glavni finansijski savetnici i strukturne banke za Bayer, pored toga što odobravaju finansijska sredstva za transakciju; Rothschild je zadržan kao dodatni Bayer -ov finansijski savetnik. Bayer - ovi pravni savetnici su Sullivan & Cromwell LLP (Pripajanja i sticanja) i Allen & Overy LLP (Finansiranje).

Morgan Stanley & Co. i Ducera Partners deluju kao finansijski savetnici, a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz deluje kao pravni savetnik za Monsanto.

Napomena:

Dodatne informacije su dostupne na internetu na adresi: www.advancingtogether.com

- Izjave Wernera Baumanna i Hugh Granta kao video i transkripcija (do oko 14:30h  CEST/08:30h EDT)
- Slajdovi za Telefonsku konferenciju investitora (do oko 14:00h CEST/8:00 EDT)
- Web prenos uživo Telefonske konferencije investitora (od oko 14:00 h CEST/8:00   EDT)
- Slajdovi za Telefonsku konferenciju za medije (do oko 15:30h CEST/09:30h EDT)
- Govor i ugrađeni slajdovi za Telefonsku konferenciju za medije (od oko 15:30h CEST/ 09:30h EDT)
- Web prenos uživo Telefonske konferencije za medije (od oko 15:30h CEST/09:30 h EDT)

Transkripti i audio snimci svih telefonskih konferencija će biti dostupni naknadno.

Fotografije koje su kvaliteta za štampu se mogu preuzeti sa interneta na adresi: www.news.bayer.com

TV i multimedia urednici mogu da preuzmu ili poruče besplatne ažurirane video snimke o Bayeru na adresi: www.tv-footage.bayer.com 

Bayer: Science For A Better Life

 Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima Life Science nauka : u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Njeni proizvodi i usluge su osmišljeni da koriste ljudima i poboljšaju njihov kvalitet života. Istovremeno, Grupa nastoji da stvori vrednost kroz inovacije, rast i veću mogućnost zarade. Kompanija Bayer posvećena je principima održivog razvoja i svojim društvenim i etičkim odgovornostima kao korporativnog građanina. U fiskalnoj 2015. godini, Grupa je imala oko 117.000 zaposlenih i prodaju od 46,3 milijarde evra. Kapitalni izdaci iznosili su 2,6 milijardi evra, a troškovi Istraživanja i razvoja 4,3 milijarde evra. Ove cifre uključuju poslovanje u oblasti visokotehnoloških polimera, koje je fluktuiralo na berzi kao samostalna kompanija pod imenom Covestro 6. oktobra 2015. godine. Za više informacija, posetite www.bayer.com.
O kompaniji Monsanto

Monsanto je posvećen razvijanju velikog broja rešenja kako bi pomogao u ishrani sve većeg broja  ljudi na svetu. Mi proizvodimo seme za voće, povrće i ključne useve – kao što su kukuruz, soja i pamuk – koji pomažu poljoprivrednicima da imaju bolje žetve dok istovremeno efikasnije koriste vodu i druge važne resurse. Mi radimo na pronalaženju važnih rešenja za zdravlje zemljišta, pomažemo poljoprivrednicima da koriste dostupne podatke kako bi poboljšali poljoprivredne prakse i sačuvali prirodne resurse, i da bismo obezbedili proizvode za zaštitu bilja kako bismo maksimalno smanjili štetu od štetočina i bolesti. Kroz programe i partnerstva, mi sarađujemo sa poljoprivrednicima, istraživačima, neprofitnim organizacijama, univerzitetima i drugima da bismo pomogli da se reše neki od najvećih izazova sveta. Za više informacija o Monsantu, našim ciljevima i preko 20.000 posvećenih zaposlenih, posetite: discover.monsanto.com i monsanto.com. Pratite naše poslovanje na Twitter-u: twitter.com/MonsantoCo na blogu kompanije, Beyond the Rows® na monsantoblog.com ili se prijavite za naša Saopštenja za štampu.

 

Izjava o oprezu vezano za informacije koje se odnose na buduće događaje

 

Određene izjave sadržane u ovom saopštenju mogu biti „izjave koje se odnose na buduće događaje“. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od onih koji su planirani ili predviđeni u izjavama koje se odnose na buduće događaje. Činioci koji mogu dovesti do toga da se stvarni događaji značajno razlikuju uključuju sledeće: rizik da akcionari Kompanije Monsanto („Monsanto“) ne odobre transakciju;  neizvesnost vezana za trenutak transakcije; mogućnost da strane ne budu mogle da ostvare očekivane sinergije i operativne efikasnosti u  pripajanju u okviru predviđenih vremenskih okvira ili uopšte i da uspešno integrišu poslovanje kompanije Monsanto u poslovanje kompanije Bayer Aktiengesellschaft („Bayer“); mogućnost da ta integracija bude teža, da zahteva više vremena ili da bude skuplja nego što je očekivano; mogućnost da prihodi ostvareni nakon transakcije budu niži od očekivanih; mogućnost da operativni troškovi, gubitak klijenata i narušavanje poslovanja (uključujući tu ali ne ograničavajući se na teškoće u održavanju odnosa sa zaposlenima, kupcima, klijentima ili dobavljačima) budu veći od očekivanih nakon transakcije; zadržavanje određenih ključnih zaposlenih u kompaniji Monsanto; rizici povezani sa odvraćanjem pažnje rukovodstva sa tekućih poslovnih aktivnosti zbog transakcije; mogućnost da uslovi za završetak transakcije ne budu ispunjeni, ili regulatorna odobrenja neophodna za transakciju ne budu pribavljena pod očekivanim uslovima ili u očekivanom rasporedu; sposobnost strana da ispune očekivanja vezana za vremensku dinamiku, završetak i računovodstveni i poreski tretman spajanja sa pripajanjem; uticaj zaduženja Bayer-a u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj na rejting Bayer-ovog zaduženja; efekti poslovne kombinacije Bayer-a i Monsanta, uključujući kombinovano buduće finansijsko stanje kompanije, rezultate poslovanja, strategiju i planove; druge činioce koji su detaljno opisani u Godišnjem izveštaju Monsanta na Obrascu 10-K koji je podnet Komisiji za hartije od vrednosti i berzu Sjedinjenih Američkih Država  („SEC“) za fiskalnu godinu koja je završena dana 31. avgusta 2015. godine, i drugim dokumentima koja je Monsanto podneo SEC, koja su dostupna na: http://www.sec.gov i na internet stranici Monsanta: www.monsanto.com; i druge činioce o kojima je bilo reči u javnim izveštajima Bayer-a koji su dostupni na internet stranici Bayer-a: www.bayer.com. Bayer ne preuzima bilo kakvu obavezu da ažurira informacije u ovom saopštenju, osim ukoliko je neophodno u skladu sa zakonom. Čitaoci se upozoravaju da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na ove izjave koje se odnose na buduće događaje i koje odražavaju samo situaciju na datum same izjave.

 

Dodatne informacije i gde se mogu pronaći
Ovo saopštenje se odnosi na predloženu transakciju spajanja sa pripajanjem koja uključuje Monsanto i Bayer. U vezi sa predloženim spajanjem sa pripajanjem, Monsanto i Bayer nameravaju da podnesu relevantne dokumente SEC Komisiji, uključujući Monsantovu Zastupničku izjavu u Prilogu 14A („Zastupnička izjava“). Ovo saopštenje ne predstavlja ponudu da se proda ili traženje ponude da se kupe bilo koje hartije od vrednosti ili traženje glasova ili odobrenja, i ona nije zamena za Zastupničku izjavu ili bilo koji drugi dokument koji Monsanto može da podnese SEC Komisiji ili da pošalje svojim akcionarima u vezi sa predloženim spajanjem sa pripajanjem. AKCIONARI MONSANTA SE POZIVAJU DA PROČITAJU SVA RELEVANTNA DOKUMENTA PODNETA SEC KOMISIJI, UKLJUČUJUĆI ZASTUPNIČKU IZJAVU, KADA ISTI POSTANU DOSTUPNI, JER ĆE ONI SADRŽATI VAŽNE INFORMACIJE O PREDLOŽENOJ TRANSAKCIJI. Investitori i držaoci hartija od vrednosti će imati mogućnost da dobiju dokumenta (kada budu dostupna) besplatno, na vebsajtu SEC, http://www.sec.gov, i Monsantovom vebsajtu, www.monsanto.com, i akcionari Monsanta će blagovremeno primiti informacije o tome kako da besplatno dobiju od Monsanta dokumenta koja se odnose na transakciju. Pored toga, dokumenta (kada budu dostupna) će moći da se pribave besplatno slanjem zahteva Sekretaru korporacije, Monsanto Company, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, ili pozivom na broj (314) 694-8148.


Učesnici u zahtevu
Monsanto, Bayer i njihovi direktori i izvršni rukovodioci mogu se smatrati učesnicima u traženju ovlašćenja od nosilaca običnih akcija Monsanta vezano za predloženu transakciju. Informacije o direktorima i izvršnim rukovodiocima Monsanta su date u zastupničkoj izjavi za godišnji sastanak akcionara Monsanta 2016. godine, koja je podneta SEC Komisiji 10. decembra 2015. godine, i u Godišnjem izveštaju koji je podnet na Obrascu 10-K za fiskalnu godinu koja se završila 31. avgusta 2015. godine, koja je podneta SEC Komisiji 29. oktobra 2015. godine. Druge informacije o učesnicima u traženju ovlašćenja akcionara i opisi njihovih direktnih ili indirektnih udela, po osnovu držanja hartija od vrednosti ili po drugom osnovu, će biti sadržani u Zastupničkoj izjavi i drugim relevantnim dokumentima koji će, kada isti postanu dostupni, biti podneti SEC Komisiji vezano za predloženu transakciju.

 

Autorsko pravo © Bayer AG