sreda, novembar 21, 2018

Agrow Awards: slavimo izuzetnost u oblasti zaštite bilja i sektoru semena

Bayer-ova inicijativa o transparentnosti osvojila nagradu za najbolji program saradnje sa javnošću (Best Public Outreach Program) na Agrow Awards 2018

Monhajm, 15. novembar 2018 –Na 11. ceremoniji dodele nagrada Agrow Awards, održanoj 12. novembra u Londonu, Bayerova inicijativa „Transparency in Crop Science“ dobila je nagradu za najbolji program saradnje sa javnošću (Best Public Outreach Program). Bayer je proglašen za pobednika u konkurenciji od osam finalista koji su ušli u uži krug; u ovoj kategoriji odaje se priznanje za izuzetnost u obaveštavanju javnosti o pogodnostima argohemijskih ili agrobiotehnoloških proizvoda.

„Svi smo u Bayer-u izuzetno počastvovani što vidimo da je prepoznat naš trud da izgradimo poverenje u naučni rad koji je u temelju naših inovacija, vodećih u industriji ”, izjavio je Hesus Madrazo, Direktor za pitanja poljoprivrede i održivost (Head of Agricultural Affairs and Sustainability) divizije Crop Science.

„Bayer-ovom inicijativom o transparentnosti postavljeni su novi standardi odgovornosti u ovoj oblasti, i mi garantujemo da ćemo to iskoristiti kao temelj našeg proaktivnog angažmana na novim platformama koje promovišu povećanje dijaloga između onih koji proizvode našu hranu i onih koji je konzumiraju”.

Kao vodeća kompanija u oblasti „life-science“ nauka, Bayer je prihvatio odgovornost da objavi na koji se način vrši provera bezbednosti proizvoda. Tako je, u decembru 2017. godine, Bayer  postao prva kompanija u industriji zaštite bilja koja je omogućila  pristup svojim studijama o proizvodima za zaštitu bilja preko zasebne platforme za transparentnost, na kojoj se takođe nalaze i video snimci, infografike i komunikacioni materijali, kako bi se regulatorni naučni rad stavio u odgovarajući kontekst.

Bayer će i ubuduće nastaviti sa svojom inicijativom o transparentnosti u okviru divizije Crop Science postavljanjem dodatnih studija na platformu.

Više informacija možete pronaći na www.bayer.com

O kompaniji Bayer

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima Life Science nauka : u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Njeni proizvodi i usluge osmišljeni su da pomognu ljudima i poboljšaju njihov kvalitet života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvori vrednost kroz inovaciju, rast i veliku mogućnost ostvarivanja zarade. Bayer je  posvećen principima održivog razvoja, a kao korportivan građanin i svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2017. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 99,800 zaposlenih i promet od 35,0 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,4 milijarde evra, troškovi istraživanja i razvoja 4,5 milijardi evra.  Za više informacija, posetite www.bayer.com.

Saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti

Ova objava može da sadrži saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti na osnovu naših sadašnjih pretpostavki i prognoza koje je obavilo rukovodstvo Bayer Grupe ili podgrupe. Različiti poznati i nepoznati rizici, neizvesnosti i drugi faktori mogu da dovedu do materijalnih razlika između stvarnih budućih rezultata, finansijske situacije, razvoja ili učinka kompanije, i procena koje su ovde date. Ti faktori uključuju one o kojima se govori u Bayerovim javnim izveštajima koji su dostupni na Bayerovom veb-sajtu www.bayer.com. Kompanija ne preuzima bilo kakvu odgovornost da ažurira ta saopštenja o razvoju poslovanja u budućnosti ili da ih uskladi sa budućim događajima ili razvojem.

Autorsko pravo © Bayer AG