ponedeljak, jun 4, 2018

U Bayeru plan da se akvizicija Monsanta zaključi 7. juna

• Najveća akvizicija u istoriji kompanije, kojom će se udvostručiti obim poslovanja u poljoprivredi
• Vodeći „motor“ za inovacije u poljoprivredi sa potvrđenih 2,4 milijarde evra ulaganja u istraživanje i razvoj tokom 2017. godine
• Očekuje se da će ova transakcija dodati značajnu vrednost
• Bayer unapređuje posvećenost održivosti i angažovanosti svih ključnih javnosti
• Ime kompanije ostaje Bayer

Leverkuzen, 4. jun 2018.g – Kompanija Bayer planira da zaključi akviziciju kompanije Monsanto 7. juna, nakon dobijanja svih potrebnih odobrenja od regulatornih organa. „Akvizicija Monsanta je strateška prekretnica u jačanju našeg portfolija vodećih poslovanja u oblastima zdravstva i ishrane. Udvostručićemo obim poslovanja u poljoprivredi i napravićemo vodeći „motor“ za inovacije u poljoprivredi, što će nam omogućiti da ponudimo bolje usluge klijentima i otvoriti potencijale za dugoročni rast u ovom sektoru” izjavio je Verner Bauman, Predsedavajući Upravnog odbora Bayer AG.

Kompanija Bayer je u maju 2016. godine objavila nameru da izvrši akviziciju kompanije Monsanto i u septembru 2016. potpisala sporazum sa američkom kompanijom o kupovini deonica po ceni od 128 dolara po deonici. U ovom trenutku to odgovara ukupnom iznosu od oko 63 milijarde dolara, uzimajući u obzir dugovanja kompanije Monsanto na dan 28. februara 2018.g. Bayer je u okviru sveobuhvatnog procesa dobijanja odobrenja od zakonodavaca pristao na razdruživanje poslovanja koja su 2017. godine prodajom zaradila 2,2 milijarde evra, i to za objedinjenu osnovnu prodajnu cenu od 7,6 milijardi evra. Uključujući Monsanto i razdruživanje u obzir, poslovanja u sektorima zdravstva i poljoprivrede bi bile otprilike jednake veličine u 2017. godini, sa ukupnom prodajom u vrednosti od oko 45 milijardi evra, uključujući kombinovanu prodaju sektora Crop Science od oko 20 milijardi evra. Tokom 2017. godine obe kompanije su zapošljavale oko 115.000 ljudi, uključujući i razdruživanje poslovanja.

Očekuje se da će akvizicija doprineti znatnom rastu vrednosti. U Bayeru se očekuje pozitivan doprinos osnovnoj zaradi po akciji počev od 2019. Od 2021. pa na dalje očekuje se da će taj doprinos biti dvocifreni procenat. Štaviše, uz prilagođavanja zbog razdruživanja, Bayer očekuje da će od 2022. sinergijama ostvariti godišnji prinos od 1,2 milijarde dolara EBITDA pre specijalnih stavki.

Kako bi izvršila ovu akviziciju, kompanija Bayer je obezbedila početni finansijsku konstrukciju od 57 milijardi dolara. U septembru 2016. je najavljeno da se on refinansira kroz kombinaciju aktive i zaduživanja, od kojih su neke transakcije već kompletirane. Poslednja mera koja se tiče aktive biće emisija prava, kao što je najavljeno juče.

Bayer će od 7. juna postati jedini akcionar kompanije Monsanto. Prema uslovnom odobrenju Ministarstva pravde SAD (United States Department of Justice), integracija Monsanta u Bayer može da se obavi čim se izvrši razdruživanje poslovanja i prodaja BASF-u, što se očekuje za okvirno dva meseca. „Marljivo smo se pripremali za predstojeću integraciju tokom protekle dve godine. Naše veliko iskustvo u integraciji drugih velikih kompanija dokazuje da to možemo i da ćemo biti uspešni”, rekao je Bauman.

Ime kompanije ostaje Bayer. Monsanto više neće biti ime kompanije. Proizvodi kupljeni u akviziciji zadržavaju svoja imena i postaju deo portfolija kompanije Bayer.

Kompletna ponuda inovativnih tehnologija i rešenja

„Inovacije su od ključnog značaja za proizvodnju zdravije, bezbednije i pristupačnije hrane za rastuću populaciju, i to na održiv način. Kombinovanje poslovanja dve kompanije će nam omogućiti da brže dođemo do inovacija, kao i da obezbedimo rešenja krojena po meri i potrebama poljoprivrednika širom sveta” izjavio je Liam Kondon, član odbora kompanije Bayer i Predsednik sektora Crop Science. „Ovakvim napredovanjem naši timovi, kako u laboratorijama tako i na poljima, moći će da zauzmu holistički pristup prema inovacijama dok se bavimo ogromnim izazovima sa kojima se suočavamo u poljoprivredi”.

Uključujući Monsanto i uzimajući u obzir razdruživanje poslovanja, ukupna ulaganja kompanije Bayer u istraživanje i razvoj tokom 2017. godine bila bi oko 5,7 milijardi evra. Od toga bi, „pro forma“ 2,4 milijarde evra bilo potrošeno u kombinovanom poljoprivrednom poslovanju.

Pojačana posvećenost održivosti i odgovornosti

Bayer je u potpunosti svestan višeg nivoa odgovornosti koju donosi liderska pozicija u sektoru poljoprivrede. Kompanija će nastaviti da dodatno unapređuje svoju posvećenost u oblasti održivosti. Kao lider, Bayer je u potpunosti posvećen najvišim standardima etike i odgovornosti, uvećavanju i unapređenju pristupa zdravstvenoj zaštiti i dostupnosti hrane, kao i dodatnom smanjenju svog uticaja na životnu sredinu. „Bićemo jednako uporni i temeljni u ostvarivanju ciljeva održivosti, kao što smo u ostvarivanju finansijskih ciljeva”, izjavio je Bauman.

Bayer je takođe posvećen dodatnom unapređenju uključivanja svih ključnih javnosti. Bauman je izjavio: „Želimo da produbimo svoj dijalog sa društvom. Poljoprivreda je previše važna da bi ideološke razlike zaustavile dalji napredak. Moramo da razgovaramo. Moramo da slušamo jedni druge. To je jedini način da izgradimo mostove”.

O Bayeru
Bayer je globalno preduzeće čija je okosnica poslovanja u oblasti tzv. „životnih nauka” (Life Science), zdravstvene zaštite i poljoprivrede. Proizvodi i usluge kompanije Bayer se osmišljaju tako da bi bili od koristi ljudima i unapredili im kvalitet života. Istovremeno, u isto vreme, cilj Grupe je da stvori vrednost kroz inovaciju, rast i veliku mogućnost ostvarivanja zarade.Bayer je posvećen načelima održivog razvoja, kao i svojim društvenim i etičkim odgovornostima u svojstvu korporativnog građanina. Tokom fiskalne 2017. godine grupa je zapošljavala 99800 ljudi i ostvarila prihode od prodaje u vrednosti od 35 milijardi evra. Kapitalni troškovi iznosili su 2,4 milijarde evra a troškovi istraživanja i razvoja 4,5 milijarde evra. Za više informacija molimo Vas posetite www.bayer.com.

Upozorenja u vezi sa informacijama u odnosu na buduće događaje
Određene izjave u ovom saopštenju mogu sadržati tzv „anticipativne izjave” koje se odnose na buduće događaje. Stvarni događaji se mogu značajno razlikovati od projektovanih, odnosno predviđenih u izjavama koje se odnose na buduće događaje.U činioce koji mogu prouzrokovati navedenu razliku između materijalnih i projektovanih rezultata spadaju: neizvesnosti u pogledu trenutka u kom dolazi do transakcije; mogućnost da ugovorne strane spajanjem neće ostvariti očekivanu sinergiju i efikasnost rada, bilo u očekivanom vremenskom okviru, bilo uopšte, i da u tom smislu uspešno integrišu poslovanje kompanije Monsanto (u daljem tekstu: „Monsanto”) u Bayer Aktiengesellschaft (u daljem tekstu: „Bayer”); navedena integracija može biti teža, vremenski zahtevnija ili može koštati znatno više od očekivanog; prihodi nakon transakcije mogu biti niži od očekivanih; troškovi poslovanja, gubitak potrošača i poremećaj poslovanja (uključujući poteškoće u održavanju odnosa sa zaposlenim licima, potrošačima, klijentima i dobavljačima) može nadmašiti očekivanja nakon objavljivanja transakcije; zadržavanje određenih zaposlenih lica koja su od ključne važnosti kompaniji Monsanto; sposobnost ugovornih strana da ispune očekivanja u vezi sa vremenskim okvirom i završetkom knjigovodstvene i poreske obrade spajanja preduzeća; uticaj refinansiranja kredita uzetih u cilju obavljanja transakcije, uticaj zaduživanja kompanije Bayer u vezi sa transakcijom i potencijalni uticaj rangiranja kompanije zbog zaduživanja; uticaj kombinovanog poslovanja Bayera i Monsanta, uključujući i buduće finansijsko stanje kombinovane kompanije, rezultate poslovanja, strategije i planove; drugi čionici opisani u godišnjem izveštaju kompanije Monsanto na obrascu 10-K, podnesenom Komisiji za hartije od vrednosti i berzu (SEC) za fiskalnu godinu završenu 31. avgusta 2017. i u drugim podnescima kompanije Monsanto SEC-u koji se mogu naći na adresi http://www.sec.gov i na Internet prezentaciji Monsanta www.monsanto.com; kao i drugi činioci obrazloženi u javnim izveštajima kompanije Bayer dostupnim na Internet prezentaciji kompanije www.bayer.com. Bayer ne preuzima obavezu da ažurira informacije iz ovog saopštenja, osim u slučaju zakonske obaveze. Savetuje se čitaocima da se ne oslanjaju u neprimerenoj meri na pomenute izjave koje se odnose na buduće događaje koje nepobitno važe isključivo na dan izdavanja takve izjave.

Autorsko pravo © Bayer AG