Proizvodni program

Kompanija Bayer CropScience nudi vrhunske preparate u vidu fungicida, herbicida, insekticida kao i sredstva za tretiranje semena ratarskih kultura. Informacije o svim preparatima su informativnog karaktera. Pre primene preparata obavezno pažljivo pročitati uputstvo za primenu i navedene sigurnosne mere na etiketi.

Regulatori rasta

Nematocidi

Bayer YouTube kanal

Na našem Youtube kanalu možete videti najnovije vesti i priloge.

Autorsko pravo © Bayer AG