Ascra Xpro

Sistemični fungicid sa preventivnm, kurativnim, i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača pepelnice, paleži klasa, sive pegavosti lista i rđe u usevima pšenice i ječma.

AKTIVNA MATERIJA:
biksafen 65 g/l, fluopiram 65 g/l, protiokonazol 130 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE:
Koncentrat za emulziju – ES

Pakovanje:

5 l       4 x 5 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda


Usev/zasad u kome se primenjuje:
PŠENICA, JEČAM

NAČIN DELOVANJA:

Preparat Ascra pripada fungicidima stvorenim jedinstvenom Xpro tehnologijom, čija posebnost se ogleda u spoju aktivnih materija različitih načina delovanja. Ovakav spoj tri aktivne materije daje fungicid koji je aktivan na površini biljke, usvaja se kutikulom, prodire u tkivo lista, ima translaminarno delovanje i na kraju, pokazuje punu sistemičnost kroz ksilem. Ovakvo ponašanje daje fungicidu Ascra Xpro i preventivna i kurativna svojstva. Preparat Ascra Xpro sadrži tri aktivne materije: biksafen, fluopiram i protiokonazol. Biksafen i fluoropiram deluju tako što blokiraju dejstvo enzima sukcinat dehidrogenaze (SDHI) čime se zaustavlja proces disanja u ćelijama gljiva. Ove dve aktivne materije snažno deluju na početne faze infekcije, klijanje spora i njihovo izduživanje. Protiokonazol deluje sistemično, kao inhibitor biosinteze ergosterola u ćelijskim membranama. Sprečava razvoj micelije i pokazuje izraženo kurativno delovanje.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Ascra Xpro koristi se u usevima pšenice i ječma, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis) i paleži klasa (Fusarium spp.); u usevu pšenice koristi se za suzbijanje prouzrokovača sive pegavosti lista (Septoria ssp.) i rđe (Puccinia ssp.), a u ječmu za suzbijanje prouzrokovača mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres). Količina primene je 0,9 – 1,2 l/ha (9-12 ml na 100 m²) tokom vegetacije, od vlatanja do početka cvetanja (faze 30-61 VVSN skale), uz utrošak vode od 200-400 l/ha (2-4 l na 100 m²). Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta tokom godine u pšenici, odnosno jednom u ječmu.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

Može se mešati sa velikim brojem sredstava za zaštitu bilja, ali se pre mešanja preporučuje prethodna provera kompatibilnosti.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

obezbeđena vremenom primene.

NAPOMENE:

- Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju površinskih voda (vodotoka, jezera, izvorišta vodosnabdevanja), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.

- za suzbijanje bolesti lista (rđe, pegavosti, pepelnica...), količina primene od 1,0 l/h je sasvim dovoljna. Kada su u pitanju bolesti klasa ići sa maksimalnom količinom preparata.

Ascra Xpro bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG