Cello

Cello je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa pšenice i ječma, pegavosti lista ječma i pepelnice pšenice.

AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 100 g/l, protiokonazol 100 g/l, spiroksamin 250 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrat za emulziju – EC

Pakovanje:

1l 12 x 1 l

5 l 4 x 5 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: PŠENICA, JEČAM

NAČIN DELOVANJA:

Protiokonazol i tebukonazol su aktivne materije sa visoko sistemičnim delovanjem. Protiokonazol je posebno delotvoran u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti. Pokazuje i izrazita protektivna, kurativna i eradikativna svojstva, a naročito je efikasan u suzbijanju bolesti stabljike i klasa kod strnih žita. Mehanizam delovanja protiokonazola i tebukonazola se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola u ćeliji gljive. Spiroksamin, zahvaljujući sposobnosti brzog prodiranja u list, omogućava i drugim dvema materijama da lakše i brže prodru u unutrašnjost lista i na taj način efikasnije deluju.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Koristi se u usevima pšenice i ječma za suzbijanje: prouzrokovača paleži klasa (Fusarium spp.), tretiranjem od početka do kraja cvetanja (faze 61 - 65 BBCH skale), pegavosti lista ječma (Rhynchosporium secalis), tretiranjem od sredine bokorenja do početka cvetanja (faze 23 - 61 BBCH skale), kao i za suzbijanje pepelnice pšenice (Erysiphe graminis) tretiranjem od početka vlatanja do cvetanja (faze 30 - 65 VVSN skale).

Količina primene je 1,25 l/ha (12,5 ml na 100 m²).

Utrošak vode je 200-400 l/ha.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Pšenica i ječam - 35 dana

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je dva puta, na istoj površini.

Cello bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG