Consento


Consento je sistemični i lokal - sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača plamenjače i crne pegavosti krompira i paradajza.
AKTIVNA MATERIJA: propamokarb-hidrohlorid 375 g/l, fenamidon 75 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija - SC
Pakovanje:

1 l 12 x 1 l

5 l 4 x 5 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: KROMPIR, PARADAJZ
NAČIN DELOVANJA:

Consento je kombinacija dve aktivne materije sa različitim mehanizmima delovanja. Fenamidon ometa proces disanja i inhibira nekoliko faza u razvoju patogena (oslobađanje i mobilnost zoospora kao i direktno klijanje sporangija).Odlikuje ga translaminarno kretanje. Propamokarb utiče na sintezu fosfolipida i masnih kiselina ometajući formiranje ćelijskih membrana. Istovremeno ometa rast micelije, kao i produkciju i klijanje spora. Odlikuje ga sistemično kretanje kroz biljku (stablo i list). Kombinacija ove dve aktivne materije sadržane u fungicidu Consento pruža mogućnost preventivne i kurativne primene uz zaštitu novoizraslih listova, stabla i krtola krompira.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Koristi se u usevu krompira i paradajza za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) u količini primene od 1,7-2 l/ha (17-20 ml/100 m2), uz utrošak vode od 200-600 l/ha; primenjuje se u fazi intenzivnog porasta krompira, ali i u zadnjim tretmanima (zato što je dobar antisporulant) kako ne bi došlo do zaražavanja krtola prilikom vađenja.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je 6 puta (najviše tri puta u bloku). Interval između tretiranja u bloku treba da bude 7 dana, a između dva bloka 15 dana.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
7 dana.
NAPOMENE:

- fungicid Consento primenjivati pre svega preventivno;

- radi postizanja kurativnog efekta Consento je potrebno primeniti odmah nakon uočenih prvih simptoma bolesti; u tom slučaju period između dva tretmana ne sme biti duži od 5 dana;

- biljke krompira i paradajza treba da budu dobro prekrivene rastvorom za tretiranje.

Consento bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG