Falcon EC-460


Sistemični fungicid  sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača pepelnice, rđe i pegavosti.
AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 167 g/l, triadimenol 43 g/l, spiroksamin 250 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrat za emulziju - EC
Pakovanje:

5 ml  40 x 5 ml

50 ml  40 x 50 ml

250 ml  40 x 250 ml

1 l   12 x 1 l

5 l   4 x 5 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: PŠENICA, JEČAM
NAČIN DELOVANJA:

Aktivna materija spiroksamin, uz pomoć tebukonazola i triadimenola štiti gajene biljke od prouzrokovača bolesti i to kroz preventivno, kurativno i eradikativno delovanje. Mehanizam delovanja se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola. Deset minuta nakon aplikacije usvojena je 1/3, dok je za 3 sata usvojena 100 % količina preparata Falcon EC-460 od strane gajenih biljaka, tako da je onemogućeno spiranje kišom. Aktivne materije preparata Falcon EC-460 se sistemično raspoređuju u tretiranoj biljci.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Koristi se usevu/zasadu:

1) Pšenice i ječma za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice (Erysiphe graminis), rđe (Puccinia spp.), sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres). Količina primene je 0,6 l/ha (6 ml na 100 m2), od rane faze vlatanja pa do početka cvetanja (faza 61 BBCH skale), uz utrošak vode od 200-400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je jednom u toku godine;

 

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
pšenica i ječam obezbeđena vremenom primene preparata.
NAPOMENE:

*U skladu sa rešenjem Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o ukidanju rešenja o registraciji sredstava za zaštitu bilja koja sadrže aktivnu materiju triadimenol, prodaja preparata Falcon dozvoljena je do 31.12.2020, a njegova primena do 30.06.2021. godine.

Falcon EC-460 bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG