Zaštita maline - Luna Sensation

Zaštita maline i jagode - Luna Sensation

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača sive truleži jagode i maline, sušenja lastara maline i pegavosti lista jagode.

AKTIVNA MATERIJA: fluopiram 250 g/l, trifloksistrobin 250 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija – SC
Pakovanje:

100 ml  20 x 100 ml

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: malina, jagoda, paradajz, krastavac, višnja, trešnja, borovnica

NAČIN DELOVANJA:

Preparat Luna Sensation sadrži dve aktivne materije sistemičnog delovanja. Fluopiram pripada inhibitorima enzima sukcinat- dehidrogenaze (SDHI) i deluje tako što blokira disanje i proizvodnju energije u ćelijama patogenih gljiva.

Trifloksistrobin, aktivna materija iz grupe strobilurina, ometa transport elektrona u mitohondrijama ćelija patogena i nepovoljno deluje na disanje. Odlikuje se protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Luna Sensation se koristi u zasadu:

1) maline za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini od 0,6 do 0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2), tretiranjem zasada tokom cvetanja, precvetavanja, formiranja plodova i početkom zrenja (faze 65 – 87 BBCH skale), kao i za suzbijanje sušenja lastara (Didymella applanata) u količini primene 0,6 do 0,8 l/ha (6-8 ml na 100 m2) u vreme intenzivnog porasta izbojaka, do početka cvetanja i neposredno posle berbe (faze 19 – 87 BBCH skale).

2) jagode za suzbijanje prouzorkovača lisne pegavosti (Mycosphaerella fragarie) tokom vegetacije, po potrebi (fenofaze 15 - 89 BBCH skale), kao i sive truleži (Botrytis cinerea) od fenofaze cvetanja, precvetavanja, formiranja i zrenja plodova (BBCH 55 - 89). Količina primene je 0,8 l/ha (8 ml / 100 m2).

3) paradajza u proizvodnji na otvorenom, za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Leveillula taurica) u količini primene 0,4 l/ha (4 ml na 100 m²), odnosno sive truleži (Botrytis cinarea) u proizvodnji paradajza u zaštićenom prostoru, u količini od  0,6 l/ha (6 ml na 100 m²). Vreme primene je po pojavi prve vidljive cvasti, do pune zrelosti kada plodovi imaju tipičnu boju zrelosti (faze 51-89 BBCH skale).

4) krastavca za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Erysiphe cichoracearum), u količini od 0,4 – 0,6 l/ha (4-6 ml na 100 m²) po pojavi prve vidljive cvasti, do pune zrelosti kada plodovi imaju tipičnu boju zrelosti (faze 51-89 BBCH skale).

5) višnje i trešnje za suzbijanje prouzrokovača sušenja grančica i truleži plodova (Monilia spp.) u količini od najviše 0,35 l/ha ili 3,5 ml na 100 m² (odnosno 0,167 l/ha/metru visine krošnje kada visina krošnje dostiže visinu od 2 m), kao i za suzbijanje prouzrokovača pegavosti listova trešnje i višnje (Blumeriella jaapi)* u količini primene 0,3 l/ha što odgovara 0,1 l/ha/metru visine krošnje kada krošnja dostiže visinu 3 m u vreme cvetanja, precvetavanja, formiranja ploda i zrenja (faze 55-87 BBCH skale).

6) breskve za suzbijanje prouzrokovača truleži plodova (Monilia fructicola i Monilia fructigena) u količini primene od najviše 0,5 l/ha odnosno 0,167 l/ha/ metru visine krošnje kada visina krošnje dostiže 3 m, od fenofaze 81 do 87 BBCH skale).

6) borovnice za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea)*, u količini od 0,6 l/ha (6 ml na 100 m²), od faze u kojoj su prvi cvetovi otvoreni, vidljivi iza razvijenih listova do faze kada su plodovi zreli za branje, odnosno kada je većina bobica zrela (faze 55-87 BBCH skale).

*mali usev i manje značajna namena

Utrošak vode: U zasadima jagode i maline: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m²). U proizvodnji paradajza na otvorenom: 200-800 l/ha (2-8 l na 100 m²). U proizvodnji paradajza u zaštićenom prostoru i krastavca: 300-1500 l/ha (3-15 l na 100 m²). U zasadima višnje i trešnje: 500 l/ha (5 l na 100 m²). U zasadu borovnice: 250-1500 l/ha (2,515 l na 100 m²). U zasadu breskve 500-1500 l/ha (5 - 15 l na 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je:
- dva puta u zasadima jagode, maline, paradajza borovnice, trešnje, višnje i breskve u intervalima od 7-14 dana;
- jednom u zasadu krastavca. 

Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

 malina, jagoda i borovnica , višnja i trešnja - 7 dana; paradajz, krastavac - 3 dana.

    RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju i zaštićenom prostoru nakon primene preparata):

    24 časa.

    *proširenje registacije fungicida Luna sensation za primenu u zasadima višnje i trešnje u cilju suzbijanja prouzrokovača pegavosti listova trešnje i višnje (Blumeriella jaapi) je u toku.

    Luna Sensation bezbednosni list

    Autorsko pravo © Bayer AG