Melody Combi

Melody Combi je sistemični i kontaktni fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača plamenjače.

AKTIVNA MATERIJA: iprovalikarb 90 g/kg, folpet 563 g/kg

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: vododisperzibilne granule - WG

Pakovanje:

15 g 100 x 15 g

500 g 20 x 500 g

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: VINOVA LOZA

NAČIN DELOVANJA:

Preparat Melody Combi pokazuje izuzetnu efikasnost protiv prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola). Veći deo aktivne materije nakon primene ostaje na površini tretirane biljke štiteći je od novih infekcija, a manji deo biljka usvaja i prenosi sprovodnim sudovima ka vršnim delovima.

Ovaj deo preparata može zaustaviti širenje parazita koji je već uspeo da prodre u biljno tkivo (kurativni efekat). Iprovalikarb deluje na parazitnu gljivu na poseban način, sprečavajući stvaranje ćelijskog zida parazita, čime se zaustavlja njegov dalji rast i širenje.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Melody Combi se koristi u zasadu vinove loze:

- za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u koncentraciji od 0,15% odnosno 1,5 kg/ha (15 g na 100 m2), preventivno ili kurativno - od faze kada su razvijena 3 lista (VVSN 13) ili neposredno posle pojave simptoma primarne infekcije, prema prognozi pojave bolesti.

Utrošak vode: 600-1000 l/ha (6-10 l na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini u toku godine je dva puta.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Vinova loza - 28 dana.

NAPOMENE:

- primena preparata Melody Combi se preporučuje na temperaturama većim od 15 °C zbog bolje penetracije odnosno usvajanja preparata od strane vinove loze;

- ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat) i Bordovskom čorbom.

Melody Combi bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG