Previcur Energy

Previcur Energy je sistemični fungicid namenjen za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada i plamenjače.

AKTIVNA MATERIJA: propamokarb fosetilat 840 g/l, (propamokarb 530 g/l; fosetil 310 g/l)

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovani rastvor - SL

Pakovanje:

1 l   12 x 1l

100 ml 20 x 100 ml

 

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: PARADAJZ, PAPRIKA, KRASTAVAC, LUBENICA

NAČIN DELOVANJA:

Zahvaljujući jedinstvenoj ko-formulaciji dve aktivne materije, fungicid Previcur Energy deluje na više mesta (multi site) u ciklusu razvoja gljiva, u vidu inhibicije metabolizma prouzrokovača poleganja rasada i plamenjače. Zbog specifičnog načina delovanja propamokarb - fosetilata, otpornost (rezistencija) parazitskih gljiva na Previcur Energy nije moguća. Propamokarb ometa formiranje ćelijskih membrana, ometa rast micelije, kao i produkciju i klijanje spora. Fosetil se odlikuje dvostrukim efektom:

- Direktan efekat – prilikom preventivne primene sprečava infekciju biljaka inhibirajući klijanje spora i sprečavajući prodiranje patogena unutar biljke. U slučaju kurativnih tretmana postoji mogućnost zaustavljanja razvića micelije i sporulacije.

- Indirektan efekat – podstiče prirodni odbrambeni mehanizam biljaka, povećava imunitet i čini biljku otpornijom na napade drugih bolesti.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Previcur Energy se koristi za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada i plamenjače u usevima:

1) Krastavca: za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Pseudoperonospora cubensis) u količini primene 2 l/ha (20 ml na 100 m2), folijarnim tretiranjem uz utrošak 600 litara vode po hektaru (6 l/100 m2).

2) Paradajza i lubenice: za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada (Pythium spp.) u količini primene 3 ml preparata u 2 l vode na m2, zalivanjem neposredno nakon setve ili neposredno pre rasađivanja- pikiranja paradajza odnosno po pojavi prvih pravih listova lubenice.

3) Paprike: za suzbijanje prouzrokovača poleganja rasada (Pythium spp.) u količini primene 3-6 ml preparata u 2 l vode na m2, zalivanjem neposredno nakon setve i 3-6 ml preparata u u 2 l vode na m2, neposredno pre rasađivanja-pikiranja.

Maksimalan broj tretiranja u godini na istoj površini za krastavac je tri puta, za paradajz je dva do tri puta, a za papriku i lubenicu je dva puta.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Krastavac, lubenica, paprika (zalivanjem) - obezbeđena vremenom primene;

Krastavac (folijarna primena) - 14 dana.

NAPOMENE:

- ne koristiti u usevu ljute paprike kratke vegetacije;

- optimalno vreme primene fungicida Previcur Energy je nakon setve i neposredno pre rasađivanja-pikiranja. Može se primeniti i nakon rasađivanja na stalno mesto;

- Previcur Energy primenjivati pre svega preventivno, pre ostvarivanja infekcije. U slučaju kurativnih tretmana neophodno je uraditi minimum dva do tri vezana tretmana (zalivanjem);

- Previcur Energy ne koristiti na suvom, već na zemljištu normalne vlažnosti u cilju boljeg usvajanja od strane korenovog sistema;

- prilikom potapanja rasada povrća voditi računa da biljka radi boljeg usvajanja bude u rastvoru preparata 20 minuta;

- može se dodati u sistem za navodnjavanje „kap po kap“, jer je u vodi potpuno rastvorljiv i ne zapušava raspršivač;

- ne suzbija mikorizne gljive koje su veoma značajne za rast korena;

- ne postoji opasnost od unakrsne rezistencije.

- Previcur Energy efikasno suzbija zaraze prouzrokovane sojevima gljiva koji su postali otporni na ostale fungicide.

Previcur Energy bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG