Proline Star

Proline star

Proline Star je sistemični fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje plesnivosti klipa kukuruza.

AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrat za emulziju - EC

Pakovanje:

10 l 1 x 10 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ

NAČIN DELOVANJA:

Protiokonazol je aktivna materija iz hemijske klase triazolintiona sa visoko sistemičnim delovanjem i izuzetnim protektivnim, kurativnim i eradikativnim svojstvima. Mehanizam delovanja obe aktivne materije se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola u ćelijama patogena.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Proline Star se koristi u usevu:

- kukuruza, za suzbijanje plesnivosti klipa kukuruza (Fusarium spp.) u količini primene od 0,7 do 1 l/ha (7-10 ml na 100 m²) preventivno, od faze razvoja prvih listića klipa, odnosno kada su vidljivi prvi prašnici u sredini metlice, sve do kraja cvetanja - kada je svila potpuno suva (faze 61-69 BBCH skale); utrošak vode je 200 - 400 l/ha (2-4 l/100 m²);

Maksimalan broj tretiranja je jednom u toku godine, na istoj površini.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Kukuruz - 35 dana.

NAPOMENE:

Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, pod sledećim uslovima:

- površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od voda (vodotokovi, bunari, jezera);

- brzina vetra ne sme da prelazi 2-3 m/s, a relativna vlažnost vazduha iznad 50 %;

- rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje.

Proline Star bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG