Prosaro - zdrava i kvalitetna pšenica

Prosaro - zdrava pšenica

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača bolesti lista i klasa strnih žita.

AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 125 g/l, protiokonazol 125 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrat za emulziju - EC

Pakovanje:

1 l   12 x 1 l

15 l   1 x 15 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: PŠENICA, JEČAM

NAČIN DELOVANJA:

Protiokonazol i tebukonazol iz hemijske grupe triazola poseduju izraženo sistemično delovanje. Izuzetno su delotvorne u suzbijanju velikog broja prouzrokovača biljnih bolesti. Protiokonazol pokazuje izuzetna protektivna, kurativna i eradikativna svojstva, a posebno je efikasan u suzbijanju bolesti stabljike i klasa kod strnih žita. Mehanizam delovanja obe aktivne materije se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:


Prosaro 250 EC koristi se u usevu:

- pšenice i ječma, za suzbijanje prouzrokovača: pepelnice (Erysiphe graminis) i rđe (Puccinia spp.) tokom faze vlatanja, klasanja i cvetanja (VVSN 30 - 69) - po pojavi simptoma bolesti a pre početka širenja parazita na gornja tri lista, računajući i zastavičar i klas, sive pegavosti lista i klasa pšenice (Septoria tritici) i mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres) po pojavi simptoma i postojanja uslova za zaražavanje i paleži klasa strnih žita (Fusarium spp.) od početka faze klasanja, kada su vidljive prve plevice pa do kraja faze cvetanja (VVSN 51 - 69) odnosno kada se ostvare uslovi za nastanak infekcije.

Količina primene je 0,75 - 1,0 l/ha (7,5-10 ml na 100 m2), uz utrošak vode 200-400 l/ha.

Maksimalan broj tretiranja je dva puta u toku godine, na istoj površini.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):


Za pšenicu i ječam - 42 dana.

NAPOMENE:

Tretiranje iz vazduhoplova je dozvoljeno, pod sledećim uslovima:

- površine koje se tretiraju moraju biti udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farmi) i 200 m od voda (vodotokovi, bunari, jezera);

- brzina vetra ne sme da prelazi 2-3 m/s, a relativna vlažnost vazduha iznad 50 %;

- rubne zone (200-500 m) se tretiraju sa zemlje;

 

Prosaro 250 EC bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG