Prosper CS 300

Prosper CS 300

Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem namenjen preventivnoj primeni u vinovoj lozi u cilju suzbijanja prouzrokovača pepelnice.

AKTIVNA MATERIJA: Spiroksamin 300 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: Suspenzija mikrokapsula (CS)

Pakovanje:

1 l   12 x 1 l

 

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: VINOVA LOZA

NAČIN DELOVANJA:

Spiroksamin je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Ova aktivna materija namenjena je primeni u velikom broju kultura, uključujući vinovu lozu gde je posebno efikasna u suzbijanju pepelnice.  Biljka ga brzo usvaja, a odlikuje se dobrom pokretljivošću kroz ksilem i floem i visokim stepenom otpornosti na spiranje.

Po mehanizmu delovanja spiroksamin je inhibitor biosinteze ergosterola. 

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu.  Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:


   

Prosper CS 300 se koristi za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Uncinula necator) u zasadu vinove loze preventivno tokom vegetacije, od fenofaze BBCH 53 (jasno vidljiva cvast) do fenofaze BBCH 85 (omekšavanje bobica). Količina primene je 1 l/ha (10 ml na 100 m2), uz utrošak vode od 400-800 l/ha (4-8 l na 100 m2).

Maksimalan broj tretiranja na istoj površini je dva puta tokom godine, sa intervalom od najmanje 10 dana između primena.

 

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):


35 dana u vinovoj lozi.

NAPOMENE:

- Ukoliko se Prosper CS 300 primenjuje dva puta u toku vegetacije, ne smeju se koristiti druga sredstva na bazi aktivnih supstanci iz grupe piroketalamina.

- Zabranjena je primena sredstva za zaštitu bilja u vodozaštitnim zonama za izvorišta voda i vodosnabdevanje stanovništva.

 

Prosper CS 300 bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG