Serenade ASO

Preventivni, mikrobiološki fungicid koji sadrži Bacillus amyloliquefaciens (ranije Bacillus subtilis) soj QST 713 (FRAC kod BM02).

AKTIVNA MATERIJA: Bacillus amyloliquefaciens soj QST 713 min/1x109 CFU/g 

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE:  koncentrovana suspenzija - SC

Pakovanje:

 

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: VINOVA LOZA, JABUKA, , KRUŠKA, ŠLJIVA, BRESKVA, NEKTARINA, KAJSIJA, JAGODA, BOROVNICA, MALINA, RIBIZLA, PARADAJZ, PLAVI PATILIDŽAN, PAPRIKA, KRASTAVAC, DINJA, LUBENICA, TIKVICA, GRAŠAK, PASULJ, ULJANA REPICA, ŠEĆERNA REPA, KROMPIR, ŠARGAREPA, SALATA, GAJENE PEČURKE, AROMATIČNO, LEKOVITO i ZAČINSKO BILJE, RUŽE i UKRASNO BILJE, ORAH

NAČIN DELOVANJA:

Izolati Bacillus sp. mogu da ispolje jedan ili više mehanizama delovanja (kompeticija, mikroparazitizam, antibioza, narušavanje membrana pomoću fungicidnih lipopeptida, litičkih enzima, uključujući i indukovanu otpornost biljaka-domaćina).

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

1) Jabuka, kruška: u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastih voćaka (Erwinia amylovora) od fenofaze razvoja BBCH 57-79;
u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača smeđe pegavosti kruške (Stemphylium sp.) u fenofazama razvoja BBCH 57-79;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je tri dana).
Utrošak vode: 500-1500 l/ha

 

2) Vinova loza: u količini od 4 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži grožđa (Botrytis cinerea) od početka cvetanja do pune zrelosti plodova (BBCH 60-89);
Maksimalan broj tretiranja: 4 (interval između primene je pet dana)
Utrošak vode: 200-1500 l/ha

 

3) Šljiva, breskva, nektarina u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži koštičavog voća (Monilinia sp.) i prouzrokovača bakteriozne pegavosti šljive (Xanthomonas sp.) u fenofazama razvoja BBCH 57-79;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je tri dana).
Utrošak vode: 500-1500 l/ha

 

4) Uljana repica: u količini od 2 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia sp.) u fenofazama razvoja BBCH 60-69;
Maksimalan broj tretiranja: 2 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 100-400 l/ha

 

5) Krompir: u količini od 5 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele noge ili suve truleži (Rhizoctonia solani), primenom preko zemljišta, BBCH 00;
Maksimalan broj tretiranja: 1.
Utrošak vode: 200-500 l/ha

 

6) Šećerna repa: u količini od 4 l/ha za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) u fenofazama od BBCH 31 do BBCH 90;
Maksimalan broj tretiranja: 4 (interval između primene je tri dana).
Utrošak vode: 100-400 l/ha

 

7) Šargarepa : u količini od 10 l/ha za suzbijanje prouzrokovača poleganje rasada, palež klijanaca i trulež semena (Pythium sp.), primenom preko zemljišta;
Maksimalan broj tretiranja: 1.
Utrošak vode: 200-500 l/ha

 

8) Salata (na otvorenom i u zaštićenom prostoru): : u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bele truleži (Sclerotinia sp.) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u fenofazama razvoja BBCH 13-49;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1000 l/ha

u količini od 5 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bele noge ili suve truleži (Rhizoctonia solani)*, primenom preko zemljišta, BBCH 00;
Maksimalan broj tretiranja: 1.
Utrošak vode: 200-500 l/ha
*mali usev i manje značajna namena

9) Paradajz (na otvorenom i u zaštićenom prostoru): u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bakteriozne pegavosti (Pseudomonas syringae, Xanthomonas sp.) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u fenofazama razvoja BBCH 13-49;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 500-1000 l/ha

u količini od 10 l/ha za suzbijanje prouzrokovača fuzarioznog uvenuća (Fusarium oxysporum)* primenom preko zemljišta na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru i do fenofaze razvoja BBCH 13;
Maksimalan broj tretiranja: 1.
Utrošak vode: 200-500 l/ha
*mali usev i manje značajna namena

10) Paprika (na otvorenom i u zaštićenom prostoru): : u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u fenofazama razvoja BBCH 13-49;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1000 l/ha

 

11) Jagoda (na otvorenom i u zatvorenom prostoru): u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bele truleži (Sclerotinia sp.) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u fenofazama razvoja BBCH 55-89;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-500 l/ha

 

12) Krastavac (u zaštićenom prostoru): u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bele truleži (Sclerotinia sp.) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u fenofazama razvoja BBCH 13-89;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utošak vode: 200-1500 l/ha

 

13) Krastavac, dinja, lubenica, tikvica (na otvorenom i u zaštićenom prostoru): : u količini od 10 l/ha za suzbijanje prouzrokovača fuzarioznog uvenuća (Fusarium oxysporum) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru primenom preko zemljišta i do fenofaze razvoja BBCH 13;
Maksimalan broj tretiranja: 1.
Utrošak vode: 200-500 l/ha

 

14) Tikvica (na otvorenom): u količini od 4-8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bele truleži (Sclerotinia sp.) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u fenofazama razvoja BBCH 13-89;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1500 l/ha

 

15) Gajene pečurke: u količini od 40 ml/100 kg komposta za suzbijanje mikopatogenih gljiva;
Maksimalan broj tretiranja: 1.
Utrošak vode: 275 ml

 

13) Borovnica: u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i uvenuća i sušenja cvetova i izdanaka borovnice (Monilinia vaccinii-corymbosi) u fenofazama razvoja BBCH 53-95;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1000 l/ha

 

16) Ruže i ukrasno bilje (na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru): u količini od 5 l/ha za suzbijanje prouzrokovača pepelnica u fenofazama razvoja BBCH 11-85;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 500-2000 l/ha

 

17) Plavi patlidžan (na otvorenom i u zaštićenom prostoru - mali usev i manje značajna namena ): u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bakteriozne pegavosti (Pseudomonas syringae, Xanthomonas sp.) u fenofazama razvoja BBCH 13-89;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1500 l/ha

 

18) Orah (mali usev i manje značajna namena): u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bakterioza (Xanthomonas sp.) u fenofazama razvoja BBCH 07-75;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je tri dana).
Utrošak vode: 200-1500 l/ha

 

19) Aromatično, začinsko i lekovito bilje (mali usev i manje značajna namena): u količini od 8 l/ha za suzbijanje prouzrokovača bakterioza (Xanthomonas sp. Pseudomonas sp.) na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru u fenofazama razvoja BBCH 13-89;
Maksimalan broj tretiranja: 6 (interval između primene je pet dana).
Utrošak vode: 200-1000 l/ha

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Bez karence: ruže i ukrasno bilje

Jedan dan: salata, paradajz, paprika, ljuta papričica i plavi patlidžan, jagoda, malina i ostalo jagodasto voće, dinja, krastavac, lubenica, tikvica, pasulj, grašak i pasulj

Tri dana: vinova loza, jabučasto i koštičavo voće, uljana repica, šećerna repa, orah, aromatično, lekovito i začinsko bilje.

OVP (obezbeđena vremenom primene): krompir, mrkva, peršun, salata (aplikacija preko zemljišta), paradajz, paprika, plavi patlidžan (aplikacija preko zemljišta), dinja, krastavac, lubenica, tikvica (aplikacija preko zemljišta).

 

 

Serenade ASO bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG