Herbicidi

Informacije o svim preparatima su informativnog karaktera. Pre primene preparata obavezno pažljivo pročitati uputstvo za primenu i navedene sigurnosne mere na etiketi.

Adengo® KUKURUZ
Betanal® Tandem
ŠEĆERNA REPA
Capreno® KUKURUZ
Challenge® 600
SUNCOKRET, CRNI LUK IZ SEMENA, KROMPIR
Conviso® One
ŠEĆERNA REPA
Equip® KUKURUZ
Furore® Super ŠEĆERNA REPA
Hussar® Evolution OZIMA PŠENICA
Hussar® Star OZIMA PŠENICA
Laudis® KUKURUZ
Merlin® flexx KUKURUZ
Monsoon® active KUKURUZ
Nortron® Super ŠEĆERNA REPA
Sekator® OD PŠENICA, JEČAM
Sekator Plus®
PŠENICA, JEČAM
Sencor® Plus KROMPIR, SOJA

Herbicidi

herbicidi Herbicidi kompanije Bayer predstavljaju standard za zaštitu ratarskih useva od korova. Zaštita kukuruza, pšenice, šećerne repe i suncokreta znatno je olakšana zbog velikog izbora selektivnih i efikasnih proizvoda.
Autorsko pravo © Bayer AG