Basta 15

Basta

Basta 15 je neselektivni, kontaktni herbicid sa neznatnim sistemičnim delovanjem za suzbijanje višegodišnjih i jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova.

AKTIVNA MATERIJA: glufosinat – amonijum 150 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovani rastvor - SL

Pakovanje

1 l   12 x 1 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: VOĆE, VINOVA LOZA, MALINA, SOJA, SUNCOKRET, KROMPIR, ULJANA REPICA

NAČIN DELOVANJA:

Biljke usvajaju preparat preko zelenih delova, a ne preko zemljišta. Prema tome, korovske biljke koje nisu iznikle, ne mogu se uništiti ovim herbicidom. Basta 15 utiče na sve zelene faze razvoja korova, a najbolji učinak se postiže kada korov ima dovoljno nadzemne mase. Prvi efekat delovanja je vidljiv nakon dva do pet dana. Mehanizam delovanja herbicida Basta 15 se zasniva na inhibiciji glutamin sintetaze, što dovodi do akumulacije amonijum jona i ometanja procesa fotosinteze.

PRIMENA:

Basta 15 se koristi:

1) U zasadu voća (izuzev breskve), kada su korovi u punoj vegetaciji - jednokratno 3 - 5 l/ha (30 - 50 ml na 100 m2) kada su korovi u punoj vegetaciji ili u split aplikaciji: 5+5 l/ha (50 + 50 ml na 100 m2);

2) U zasadu vinove loze, kada su korovi u punoj vegetaciji: jednokratno: 3 - 5 l/ha (30 - 50 ml na 100 m2) ili kao split aplikacija: 5+5 l/ha (50 + 50 ml na 100 m2);

3) U zasadu maline kad su korovi u fazi intenzivnog porasta od formiranja mladara maline, do kraja vegetacije (faze 40-97 BBCH skale) u količini primene 3 - 5 l/ha (30 - 50 ml na 100 m2) ili u split aplikaciji 5 + 5 l/ha (50 + 50 ml na 100 m2);

4) U kanalima za odvodnjavanje i navodnjavanje, (u suvom stanju): 5 l/ha (50 ml na 100 m2);

5) Na nepoljoprivrednim površinama u količini primene 5 l/ha (50 ml na 100 m2);

6) Za desikaciju suncokreta, soje i uljane repice, u količini 2,5-3,5 l/ha (25-35 ml na 100 m2), u fazi zrenja (soja - 30 % listova opalo; suncokret i uljana repica - seme crne boje);

7) U usevu krompira, za uništavanje cime u količini primene 2,5 - 3,5 l/ha (25 - 35 ml na 100 m2), pred vađenje.

Utrošak vode: 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m2); Maksimalan broj tretiranja je jednom ili dva puta (split aplikacija) na istoj površini u toku godine.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Obezbeđena vremenom primene za desikaciju suncokreta, soje, uljane repice i uništavanje cime krompira. Ako preparat dospe na plodove voćaka i vinove loze - 21 dan.

NAPOMENE

- preparat je fitotoksičan ukoliko dospe na zelene delove voćaka i čokote vinove loze pa se savetuje obavezna upotreba dizni za smanjenje zanošenja prilikom tretiranja;

- poponac tretirati u fazi cvetanja, trave pre cvetanja;

- deluje samo na zelene delove, tako da se može koristiti već posle prve godine vegetacije, kada su stabla odrvenela;

- korenovi izbojci voćaka i vinove loze mogu se uništavati bez uticaja na biljku;

- preko zemljišta ne deluje, tako da se novi usevi mogu slobodno sejati.

Basta 15 bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG