Buteo Start FS 480

Buteo Start

Insekticid nove generacije iz hemijske grupe butenolida namenjen za suzbijanje štetočina koje se javljaju u početnim fazama razvoja uljane repice (buvač i crvenoglavi repin buvač)

AKTIVNA MATERIJA: flupiradifuron 480 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena – FS

PAKOVANJE:
 
5 l 4 x 5 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje:
ULJANA REPICA

NAČIN DELOVANJA:

Buteo Start 480 FS je sistemični insekticid koji efikasno deluje na štetočine tokom početnih faza porasta, kao i neposredno posle nicanja useva. Aktivna materija pereparata - flupiradifuron, deluje tako što ometa prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata (agonist je acetil-holinu na nikotinskim receptorima).

PRIMENA:

Buteo Start 480 FS koristi se za tretiranje semena uljane repice, za suzbijanje repičinog buvača (Phyllotreta sp.) i crvenoglavog repičinog buvača (Psylliodes chrysocephala), u količini primene od 5 g aktivne supstance po 1 kg semena, pri maksimalnoj setvi od 6 kg semena/ha (0,0104 l preparata/1 kg semena).

Preparat se nanosi na seme u fazi dorade semena, uređajima za tretiranje semena, uz dodatak 0,0120,025 l vode po kilogramu semena.

Broj tretiranja u toku godine je jednom, u toku dorade semena.

KARENCA:

(vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

obezbeđena vremenom primene preparata.

NAPOMENE:

- tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi i životinja;

- posle setve tretirano seme ne sme se ostaviti na površini zemljišta.

Buteo Start Bezbednosni List

Autorsko pravo © Bayer AG