Decis Expert

Nesistemični insekticid brzog kontaktnog i digestivnog delovanja širokog spektra, namenjen za suzbijanje štetnih insekata.

AKTIVNA MATERIJA: deltametrin 100 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrat za emulziju - EC

Pakovanje:

50 ml     48 x 50 ml

500 ml   20 x 500 ml

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev u kome se primenjuje: pšenica, kukuruz, uljana repica, lucerka, suncokret, višnja, grašak, malina

NAČIN DELOVANJA:

Aktivnu materiju preparata Decis Expert, odlikuje veoma brz tzv. „knock down“ efekat, tj. trenutno delovanje na ciljane štetočine. Deluje kontaktno i digestivno. Ometa prenos nadražaja u centralnom nervnom sistemu ciljanih štetnih insekata.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Decis Expert se koristi u usevima:

1) pšenice, za suzbijanje žitne pijavice (Oulema malanopus) u količini primene od 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) i utrošak vode od 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²) po pojavi prvih oštećenja i mlađih larvenih stadijuma insekata;

2) kukuruza, za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) i kukuruzne sovice (Helicoverpa armigera) u količini primene 0,075 - 0,125 l/ha (0,75 – 1,25 ml/100 m²) i utrošak vode 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²), deset dana posle maksimalnog leta leptira odnosno po pojavi prvih gusenica, a pre ubušivanja u stabljiku ili klip kukuruza;

3) uljane repice, za suzbijanje repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u količini primene 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) i utrošak vode 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²), tretiranjem u vreme pojave imaga, kada je glavna cvast vidljiva ali je još uvek zatvorena do otvaranja prvih cvetova;

4) lucerke, za suzbijanje lucerkine bube (Phytodecta fornicate) u količini primene od 0,05 do 0,075 l/ha (0,5 - 0,75 ml/100 m²) i utrošak vode 200 – 400 l/ha (2-4 l/m²), tretiranjem posle pojave imaga;

5) suncokreta, za suzbijanje biljnih vaši (Aphididae) u količini primene od 0,075 l/ha (0,75 ml/100 m²) i utrošak vode 300 – 600 l/ha (3-6 l/m²), tretiranjem u vreme pojave prvih štetočina (BBCH 12-78).

6) višnje, za suzbijanje trešnjine muve (Rhagoletis cerasi) u količini primene 0,175 l/ha (1,75 ml/100 m²) i utrošak vode 1000 l/ha (10 l/m²). Tretiranje vršiti u vreme masovnog leta imaga, pre promene boje ploda (fenofaza BBCH 80), prskanjem ili orošavanjem.

7) graška*, za suzbijanje graškovog savijača (Cydia nigricana), u količini primene 63 ml/ha (0,63 ml/100 m²), po pojavi štetnih insekata, kada se dostigne prag ekonomske štete; utrošak vode je 400 l/ha (40 l/100m²).

8) maline*, za suzbijanje malinine bube (Byturus tomentosus), u količini primene 0,125 l/ha (1,25 ml/100 m²), po pojavi štetnih insekata, kada se dostigne prag ekonomske štete; utrošak vode je 600 - 1000 l/ha (6 -10 l/100 m²).

*primena za male useve i manje značajne namene

 

Maksimalan broj tretiranja u toku godine, na istoj površini je jednom u usevima pšenice i suncokreta i u zasadu višnje, odnosno dva puta u usevima kukuruza, uljane repice i lucerke.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

suncokret - 60 dana,  pšenica - 35 dana, kukuruz - 30 dana, uljana repica - 42 dana, lucerka - 14 dana , višnja, malina i grašak - 7 dana.

RADNA KARENCA (vreme u kome nije dozvoljen rad u polju odnosno zaštićenom prostoru nakon primene preparata):

24 časa.

MEŠANJE SA DRUGIM PESTICIDIMA:

- ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije, Bordovskom čorbom, sumporom, azinfos-metilom;

- pre primene u mešavini sa drugim preparatima treba napraviti probu mešanja.

NAPOMENE:

- ne sme se primenjivati u vreme ispaše i leta pčela već nakon završetka dnevnog leta pčela, odnosno, skloniti i pokriti košnice u toku primene i 48 sati nakon primene;

- kada se temperature kreću iznad 28°C, najbolje je tretirati predveče;

- zbog mogućeg razvoja rezistentnosti (i ukrštene rezistentnosti) alternativno ne primenjivati preparate na bazi ma kog piretroida registrovanog u našoj zemlji.

Decis Expert bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG