Movento 100 SC

Sistemični insekticid sa pretežno digestivnim delovanjem za suzbijanje insekata koji se hrane sisanjem biljnih sokova.

AKTIVNA MATERIJA: spirotetramat 100 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija - SC

Pakovanje:

1 l 12 x 1 l
100 ml 20 x 100 ml

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: KRUŠKA, JABUKA, BRESKVA, PARADAJZ

NAČIN DELOVANJA:

Spirotetramat je aktivna materija iz grupe insekticida koja se zove ketoenoli. Ovu aktivnu materiju odlikuje jedinstveno svojstvo dvosmerne sistemičnosti. Naime, primenjen preko lista, spirotetramat se usvaja i ulazi u sprovodni sistem biljke – ksilem, kojim se prenosi naviše i floem kojim prenos ide i uzlaznim tokovima ka mladom lišću, i silaznim ka korenu. Štetočine koje se hrane sisanjem biljnih sokova unose u svoj organizam aktivnu materiju koja deluje na stvaranje lipida u telu insekata. Na ovaj način, mnogi procesi u razvoju bivaju poremećeni i prekinuti (presvlačenje, poleganje jaja, stvaranje kolonija...) što za posledicu ima uginuće štetnih organizama.

PRIPREMA RASTVORA ZA TRETIRANJE:

Potrebnu količinu preparata pomešati sa vodom u odvojenom sudu. Rastvor uliti u rezervoar prskalice koji je do pola napunjen vodom. Dodati preostalu potrebnu količinu vode uz neprekidno mešanje.

PRIMENA:

Koristi se u zasadima/usevima:

1) Kruške, za suzbijanje kruškine buve (Psylla pyri) u koncentraciji od 0,15%, ili izraženo kroz količinu primene 15 ml na 10 l vode. Utrošak vode je 1000 l/ha (10 l na 100 m2). Tretirati u vreme pojave prvih larvenih stadijuma štetočine (L1 i L2).

2) Jabuke,  za  suzbijanje  krvave  vaši  (Eriosoma lanigerum)  u  koncentraciji  od  0,15%,  ili  izraženo  kroz količinu primene 15 ml na 10 l vode. U slučaju krvave  vaši,  pravi  momenat  tretiranja  je  pojava  pokretnih  formi,  odnosno  početak  migracije  sa  drveta  na  zelene  delove  biljke.  U  koncentraciji    0,15%,- 0,2 %  (15 ml - 20 ml / 10 l vode), može se   koristiti   za   suzbijanje   crvene   voćne   grinje   (Panonychus   ulmi)   u   vreme   masovnog   piljenja   letnjih jaja, odnosno pojave larvi, tokom vegetacije, poštujući   karencu.   Utrošak   vode   je   1000   l/ha   (10 l na 100 m2).

3) Breskve, za suzbijanje dudove štitaste vaši (Diaspis pentagona) u koncentraciji od 0,15% (15 ml na 10 l vode). Utrošak vode je 1000 l/ha (10 l na 100 m2). Pojava prvih pokretnih formi („lutalica“) je trenutak kada treba primeniti Movento.

4) Paradajza,u zaštićenom prostoru, za suzbijanje bele leptiraste vaši (Trialeurodes vaporariorum) u količini primene 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2) u vreme pojave larvi.

 

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je 2 puta za krušku, jabuku i breskvu, a 4 puta za paradajz. Razmak između dva tretiranja je 14 dana.

KARENCA:

kruška, jabuka, breskva 21 dan,  paradajz 3 dana.

NAPOMENE:

- zbog jedinstvenih osobina (dvosmerne sistemičnosti), Movento pruža dugotrajnu zaštitu zasada. Zavisno od vremena primene i pritiska štetočine, ovaj vremenski period zaštite traje od 7-28 dana;

- Movento je odličan izbor za suzbijanje skrivenih i teško dostupnih štetočina;

- u voćarstvu se može primetiti delovanje na štetne grinje, kao prateći učinak;

- Movento je bezbedan za korisne insekte;

- ne mešati ga sa fungicidima na bazi kaptana.

Movento bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG