Planovi zaštite

Planovi zaštite su informativnog karaktera i obuhvataju proizvode koji su registrovani za dati usev. O eventualnim kombinacijama dva ili više preparata, možete kontaktirati stručnu službu kompanije Bayer.

 

Kukuruz Secerna repa Psenica 
PLAN ZAŠTITE
STRNIH ŽITA
Suncokret
Krompir
Suncokret
Soja

PLAN ZAŠTITE
SOJE

 

Voce Vinova loza
Autorsko pravo © Bayer AG