Plan zaštite vinove loze

Kompanija Bayer za sigurnu zaštitu vinove loze, u svim fenofazama porasta, obezbedila je visokoefikasne fungicide, insekticide kao i totalni herbicid. U planu zaštite vinove loze nalaze se svi registrovani i dostupni proizvodi za tu namenu.

Informacije o svim preparatima su informativnog karaktera. Pre primene preparata obavezno pažljivo pročitati uputstvo za primenu i tamo navedene sigurnosne mere.


Autorsko pravo © Bayer AG