Plan zaštite voća

Efikasna zaštita voća u različitim fenofazama porasta, obezbeđena je visokoefikasnim fungicidima, insekticidima kao i totalnim herbicidom. U planu zaštite voća nalaze se svi registrovani i dostupni proizvodi kompanije Bayer za tu namenu.

Informacije o svim preparatima su informativnog karaktera. Pre primene preparata obavezno pažljivo pročitati uputstvo za primenu i tamo navedene sigurnosne mere.Autorsko pravo © Bayer AG