Folicur 250 EW

Folicur 250-EW je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem namenjen za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova u zasadima višnje i šljive i prouzrokovača pepelnice na vinovoj lozi.

AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 250 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: emulzija ulja u vodi - EW

Usev/zasad u kome se primenjuje: VIŠNJA, ŠLJIVA, VINOVA LOZA, ULJANA REPICA

NAČIN DELOVANJA:

Tebukonazol, aktivna materija preparata Folicur 250-EW se brzo usvaja od strane tretirane biljke i deluje protektivno, kurativno i eradikativno. Kao predstavnik fungicida iz grupe triazola, tebukonazol deluje sprečavanjem stvaranja ergosterola u ćeliji gljive.

PRIMENA:

Koristi se u zasadima :

  1. Višnje i šljive, za suzbijanje prouzrokovača sušenja cvetova i grančica i mrke truleži plodova (Monilia laxa), u količini primene 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2), za utrošak vode od 600 l/ha. Tretiranje se vrši jednom početkom cvetanja (faza 61-63 BBCH skale) ili dva puta tretiranjem od faze cvetnog balona (faza 59 BBCH skale) do faze punog cvetanja (faza 65/67 BBCH skale).
  2. Vinove loze, za suzbijanje prouzrokovaca pepelnice (Uncinula necator), u količini primene 0,4 l/ha (4 ml na 100 m2), uz utrošak vode od 1000 l/ha. Tretiranje se vrši tokom vegetacije, pre pojave oboljenja, a najkasnije po pojavi prvih simptoma. Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine je tri puta.
  3. Uljane repice, kao regulator rasta, u količini primene od 0,5 do 0,75 l/ha. Vreme primene je u jesenjem periodu, kada je uljana repica u fazi 5 do 7 listova. Na taj način obezbeđuje se intenzivniji porast korenovog sistema i bolje prezimljavanje. Tretiranje se može obaviti i u proleće, po pojavi treće internodije do pojave vidljivog cvetnog pupoljka iznad ‘’zelenog pupoljka’’, uz utrošak vode 400 l/ha (4 l/100 m2).

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

vinova loza 21 dan, za višnju, šljivu i uljanu repicu je obezbeđena vremenom primene (alternativno 21 dan).

Folicur 250-EW bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG