Scenic Gold

Scenic Gold

Fungicid za tretiranje semena sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

AKTIVNA MATERIJA:
fluopikolid   200 g/l fluoksastrobin   150 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE:
koncentrovana suspenzija za tretiranje semena – FS

Pakovanje:

10 l       1 x 10 l
200 l       1 x 200 l
Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda


Usev/zasad u kome se primenjuje:
uljana repica, slačica, uljana rotkva, krmna ogrštica, smeđa slačica

NAČIN DELOVANJA:

Scenic Gold je fungicid koji sadrži dve aktivne supstance: fluoksastrobin iz grupe strobilurina, širokog spektra delovanja, je aktivna supstanca koja inhibira proces disanja u ćelijama patogena, dok  fluopikolid iz grupe benzamida,  utiče na proces sinteze određenih proteina i posebnog je značaja u kontroli prouzrokovača gljivičnih bolesti iz grupe Oomycetes. Fungicid Scenic Gold se primenjuje u postupku tretmana semena i prvenstveno je namenjen za kontrolu prozrokovača bolesti u najranijim fazama razvoja gajene biljke čime se obezbedjuje stabilan i snažan porast kao i bolja kondicija useva u kasnijim fazama.

PRIMENA:

Scenic gold se koristi za tretiranje semena uljane repice, slačice, uljane rotkve, krmne ogrštice i smeđe slačice u cilju suzbijanja truleži uljane repice (Phoma lingam), crne pegavosti uljane repice (Alternaria brassicae), plamenjače kupusnjača (Peronospora brassicae) kao i mrke truleži korena (Rhizoctonia spp.)u količini primene 1l na 100 kg semena, tokom procesa dorade semena.

Način primene: preparat primeniti u zatvorenim uređajima za tretiranje semena..
Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku dorade semena) ili neposredno pred setvu.
Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jednom u toku dorade semena.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

obezbeđena vremenom primene.

NAPOMENE:

- tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi,riba i toplokrvnih životinja;
- tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemljišta;
- prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena, potrebno je sprečiti kontaminaciju voda.

Scenic Gold Bezbednosni List

Autorsko pravo © Bayer AG