Mesurol FS 500

Mesurol

Mesurol FS 500 je insekticid za tretiranje semena sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanje zemljišnih štetočina i repelent za odbijanje ptica.

AKTIVNA MATERIJA: metiokarb 500 g/kg

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija za tretiranje semena - FS

Pakovanje:

200 l 1 x 200 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ, SUNCOKRET, ULJANA REPICA

NAČIN DELOVANJA:

Prilikom setve semena tretiranog preparatom Mesurol FS 500, a u kontaktu sa zemljišnom vlagom, dolazi do formiranja zaštitnog filma oko semena. Na taj način seme je zaštićeno od zemljišnih štetočina – naročito žičnjaka. Osim toga, Mesurol FS 500 poseduje repelentno (odbijajuće) dejstvo na ptice koje se ispoljava prilikom pokušaja hranjenja tretiranim semenom ili mladim biljčicama.

PRIMENA:

Mesurol se koristi za tretiranje semena:

1) suncokreta i kukuruza i deluje kao repelent; odbija ptice: vrane, fazane, gačke, rečne galebove i druge; količina primene je 1 l na 100 kg semena;

2) kao insekticid u kukuruzu za suzbijanje larvi skočibuba-žičnjaka (Elateridae), u količini primene 1,5-2 l na 100 kg semena, kao i u suncokretu i uljanoj repici, za suzbijanje larvi skočibuba-žičnjaka (Elateridae), u količini 2 l na 100 kg semena.

Primenjuje se neposredno pred setvu u zatvorenim aparatima za tretiranje semena – isključivo u doradnim centrima.

Maksimalan broj tretiranja u toku godine je jedanput - u toku profesionalne dorade semena.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Kukuruz, suncokret, uljana repica - obezbeđena vremenom primene.

NAPOMENE:

- tretirano seme se mora prosušiti pre setve;

- tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;

- prilikom setve, tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemlje;

- najmanje 7 dana od dana setve tretiranog semena na tim površinama ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.

Mesurol FS 500 bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG