Raxil 060-FS

Raxil
Raxil 060-FS je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za tretiranje semena.
AKTIVNA MATERIJA: tebukonazol 60 g/l
OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)
Pakovanje:

20 l 1 x 20 l

25 l 1 x 25 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: PŠENICA
NAČIN DELOVANJA:

Tretirano seme pšenice usvaja aktivnu materiju prilikom bubrenja i klijanja semena. Na taj način je pružena zaštita semenu od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom (Ustilago spp., Tilletia spp.). Deo tebukonazola se akropetalno premešta u klicu i mlade listove te pruža zaštitu do faze 2-3 lista. Kao predstavnik grupe triazola, tebukonazol deluje kao inhibitor sinteze ergosterola u ćelijama patogena.

PRIMENA:

Koristi se za tretiranje semena:

- pšenice, u cilju suzbijanja prouzrokovača glavnica (Tilletia tritici, T. laevis) i otkrivene gari (Ustilago nuda ssp. tritici) u količini primene 50 ml preparata na 100 kg semena, uz dodatak 500-700 ml vode.

Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku dorade semena) ili neposredno pred setvu.

Broj tretiranja u toku godine je jednom, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

NAČIN PRIMENE:

Seme se tretira u odgovarajućim otvorenim ili zatvorenim uređajima, koji obezbeđuju intenzivno mešanje u cilju ravnomernog nanošenja preparata.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
obezbeđena vremenom primene
NAPOMENE:

- tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja;

- tretirano seme se ne sme ostavljati na površini zemljišta.

Raxil 060 FS bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG