Redigo M

Redigo

Sistemični fungicid za tretiranje semena sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem.

AKTIVNA MATERIJA: protiokonazol 100 g/kg, metalaksil 20 g/kg

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: Koncentrovana suspenzija za tretiranje semena - FS

Pakovanje:

10 l   1 x 10 l

200 l  1 x 200 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: KUKURUZ, SOJA

NAČIN DELOVANJA:

Redigo M je sistemični fungicid za tretiranje semena koji poseduje dve aktivne materije različitog mehanizma delovanja. Protiokonazol, aktivna materija iz grupe triazolintiona, deluje kao inhibitor biosinteze ergostrerola u ćelijama gljive i odlikuje se produženim delovanjem. Metalaksil ometa normalnu sintezu nukleinskih kiselina.

PRIMENA:

Redigo M se koristi za tretiranje semena:

- kukuruza, u cilju suzbijanja prouzrokovača poleganja (Pythium sp.) i truleži semena i paleži klijanaca (Fusarium spp.) u količini primene 100 ml na 100 kg semena, uz dodatak 100 – 900 ml vode na 100 kg.

 

- soje, u cilju suzbijanja prouzrokovača plamenjače (Peronospora manshurica) u količini primene 0.8 - 1 l/t (80-100 ml/100 kg semena), u toku dorade semena, uz utrošak 1 l vode / 100 kg semena.

Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku dorade semena) ili neposredno pred setvu.

Broj tretiranja u toku godine je jednom, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):
Obezbeđena vremenom primene.

NAPOMENE:

- tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, ptica, riba i toplokrvnih životinja;

- tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemlje;

- prilikom tretiranja semena i setve tretiranog semena treba sprečiti kontaminaciju voda;

 

Redigo M bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG