Yunta Quattro

Yunta Quattro je kоmbinоvаni prеpаrаt sа sistemičnim insеkticidnim i fungicidnim kоmpоnеntаmа zа trеtirаnjе sеmеnа strnih žitа.

AKTIVNA MATERIJA: klotianidin 166,7 g/l, imidakloprid 166,70 g/l, tebukonazol 6,7 g/l, protiokonazol 33,3 g/l

OBLIK I OZNAKA FORMULACIJE: koncentrovana suspenzija za tretiranje semena (FS)

Pakovanje:

10 l 1 x 10 l

Bayer zadržava pravo promene pakovanja proizvoda

Usev/zasad u kome se primenjuje: PŠENICA, JEČAM

NAČIN DELOVANJA:

Tretirano seme pšenice i ječma usvaja aktivne materije prilikom bubrenja i klijanja. Na taj način je pružena zaštita semenu kako od bolesti koje se prenose zemljištem kao i semenom, tako i od insekata prvog dela vegetacije.

Protiokonazol je aktivna materija iz hemijske klase triazoltiona. Pored zaštitne funkcije, protiokonazol deluje podsticajno na rast gajene biljke. Deo tebukonazola i protiokonazola se akropetalno prenosi u klicu i mlade listove te pruža zaštitu do faze 2-3 lista. Mehanizam delovanja obe aktivne materije se zasniva na inhibiciji sinteze ergosterola. Protiokonazol suzbija uglavnom patogene prisutne na površini semena dok tebukonazol ima moć prodiranja u tkivo semena.

Uporedo sa porastom, biljka usvaja i insekticide i na taj način dobija zaštitu od lisnih vaši kao najizraženijeg problema početnog razvoja u trajanju od 8 do 12 nedelja. S obzirom da su vaši poznate kao prenosioci virusnih oboljenja, tretman ovim proizvodom možemo posmatrati i kao vid borbe protiv pojave virusnih oboljenja. Klotianidin i imidakloprid pripadaju grupi neonikotinoida koji deluju tako što ometaju prenos nadražaja u nervnom sistemu štetnih insekata (agonisti acetil - holina).

PRIMENA:

Koristi se za tretiranje semena ozime pšenice i ozimog ječma u cilju suzbijanja prouzrokovača glavnica (Tilletia spp.), otkrivene gari (Ustilago nuda), sive pegavosti lista i klasa (Septoria nodorum), propadanja klijanaca (Fusarium spp.) kao i lisnih vaši (Aphididae).

Količina primene: 160-180 ml na 100 kg semena uz dodatak 300-700 ml vode.

Vreme primene: nekoliko meseci pre setve (u toku dorade) ili neposredno pred setvu.

Broj tretiranja u toku godine: jedanput, u toku dorade semena ili neposredno pred setvu.

KARENCA (vreme između poslednje primene preparata i berbe, odnosno žetve):

Obezbeđena vremenom primene preparata u usevu pšenice i ječma.

NAPOMENE:

- tretirano seme se ne sme koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja;

- tretirano seme se ne sme ostaviti na površini zemlje;

- ne dolazi do smanjenja procenta klijavosti semena čak i setvom prošlogodišnjeg semena;

- prilikom setve tretiranim semenom treba sprečiti kontaminaciju voda.

Yunta Quattro bezbednosni list

Autorsko pravo © Bayer AG