Oblast delovanja i ciljevi

 

Kompanija Bayer CropScience

Zgrada Bayer Cropscience istraživačkog centra
Zgrada Bayer CropScience istraživačkog centra za biotehnologiju - Gent, Belgija.

 

SIGURAN PARTNER

Poslednjih godina svetsko tržište sredstava za zaštitu bilja doživelo je velike promene, a jedna od najznačajnijih je akvizicija Aventis CropScience-a od strane pionira u oblasti zaštite bilja, kompanije Bayer AG. Nastala je nova kompanija, Bayer CropScience, sa sedištem u Monhajmu, u Nemačkoj. Kompanija je od samog nastanka zauzela jednu od vodećih pozicija u oblasti proizvodnje sredstava za zaštitu bilja, biotehnologije i komunalne higijene.

 BCS zgrada 1  BCS zgrada 2  BCS zgrada 3

Formirana kompanija posluje u 122 države širom sveta.

 

 

 

 

 

 

 

Autorsko pravo © Bayer AG