Fungicidi

Informacije o svim preparatima su informativnog karaktera. Pre primene preparata obavezno pažljivo pročitati uputstvo za primenu i navedene sigurnosne mere na etiketi.

 

Aliette® Flash KRASTAVAC
Antracol® WP-70 JABUKA, KRUŠKA, VINOVA LOZA, HMELJ, KROMPIR, PARADAJZ, LUK, DUVAN, LALE
Antracol® WG-70 JABUKA, VINOVA LOZA, KROMPIR, PARADAJZ, LUK
Cello® PŠENICA, JEČAM
Consento® KROMPIR, PARADAJZ
Falcon® EC-460 PŠENICA, JEČAM, VINOVA LOZA
Folicur® 250-EW VIŠNJA, ŠLJIVA, VINOVA LOZA, ULJANA REPICA
Infinito® KROMPIR
Luna® Experience JABUKA, VINOVA LOZA, VIŠNJA
Luna® Sensation
MALINA
Melody® Combi VINOVA LOZA
Mikal® Flash VINOVA LOZA
Previcur® Energy PARADAJZ, PAPRIKA, KRASTAVAC, LUBENICE
Profiler® VINOVA LOZA
Proline Star®
KUKURUZ
Propulse® 250 EC
ŠEĆERNA REPA
Prosaro® 250 EC PŠENICA, JEČAM, KUKURUZ
Sphere® ŠEĆERNA REPA, PŠENICA, JEČAM, SUNCOKRET
Teldor®500-SC VINOVA LOZA, MALINA
Zantara® PŠENICA, JEČAM
Zato® 50-WG JABUKA

Fungicidi

fungicidi Fungicidi iz palete proizvoda kompanije Bayer se već godinama uspešno koriste u brojnim zasadima i usevima. Poslednjih godina postignuti su odlični rezultati, visok prinos i kvalitet strnih žita zahvaljujući izuzetnim fungicidima za sprečavanje bolesti lista i klasa. Zaštita šećerne repe, voća i vinove loze se lako postiže već uveliko dokazanim proizvodima kompanije Bayer.
Autorsko pravo © Bayer AG