Plan zaštite krompira


Informacije o svim preparatima su informativnog karaktera. Pre primene preparata obavezno pažljivo pročitati uputstvo za primenu i tamo navedene sigurnosne mere.

Zaštita krompira
Autorsko pravo © Bayer AG