Plan zaštite soje


Informacije o svim preparatima su informativnog karaktera. Pre primene preparata obavezno pažljivo pročitati uputstvo za primenu i tamo navedene sigurnosne mere.

Plan zastite soje
Autorsko pravo © Bayer AG