utorak, jun 9, 2015

Dani Polja 2015. Pančevo

Oko 350 proizvodjača je bilo u prilici da pogleda ogledne tretmane u pšenici, šećernoj repi i kukuruzu.

U pšenici je prikazana efikasnost herbicida Sekator ali i delovanje već poznatih fungicida i regulatora rasta: Falcon,Prosaro, Cerone kao i novih proizvoda koji su u procesu registracije: Zantara i Falcon forte.

Ogledi u šećernoj repi podrazumevali su primenu Betanal maxxPro tehnologije i zaštitu useva herbicidima Betanal AM 11NEW i Betanal maxxPro kao i upotrebu herbicida Furore Super protiv uskolisnih korova u šećernoj repi.

Kada je usev kukuruza u pitanju, proizvođači su imali priliku da pogledaju brojne varijante sa različitim proizvodima i naravno, sa proverenim poput herbicida Monsoon active, Laudis, Adengo, Equip.

Detaljan plan ogleda možete preuzeti ovde.

Nakon obilaska parcela, posetioci su bili u prilici da razmenjuju utiske i iskustva uz sportske aktivnosti i druženje. Podeljeni su pehari i simbolične nagrade za najbolje u pucanju penala i nadvlačenju konopca.


  1od 8  :
Autorsko pravo © Bayer AG