sreda, decembar 16, 2015

IV Forum o šećernoj repi

Kompanija Bayer je organizovala IV Forum o šećernoj repi u Novom Sadu. U sali, gde su održana predavanja, bilo je prisutno preko 300 učesnika, većinom velikih proizvođača šećerne repe ali i predstavnika najvećih srpskih šećerana i kolega iz stručnih i savetodavnih službi.

I ove godine pričalo se o celokupnom procesu proizvodnje šećerne repe kao i o novim rešenjima u segmentu zaštite šećerne repe od korova i prouzrokovača bolesti.

Predstavnici sećerana Srbije – kompanije Hellenic sugar, fabrike šećera Teto i Sunoko predstavili su rezultate kampanje iz 2015. godine i prikazali planove za narednu sezonu. O problemu cerkospore sa usko stručnog aspekta pričale su kolege iz poljoprivrednih stručnih i savetodavnih službi, a  nakon toga predsatvnik kompanije Bayer prezentovao je iskustva iz prakse i isplativost primene već poznate Betanal maxxPro tehnologije u suzbijanju korova u šećernoj repi. Jedna od glavnih tema bila je značaj iznalaženja novih rešenja za problem cerkospore pa je prezentovan i novi fungicid za tu namenu – fungicid Propulse.


  1od 6  :
Autorsko pravo © Bayer AG