utorak, novembar 10, 2015

Stručni seminar iz oblasti tretmana semena u Novom Sadu

Nakon prošlogodišnjeg obeleženog  jubileja i doprinosa kompanije Bayer u oblasti zaštite i tretmana semena, putovanje kroz nauku i  inovacije se nastavljaju. Zaposleni kompanije bili su u prilici  i ove godine da  predstave i pokažu rezultate Bayer seed growth programa i ukažu na nove perspektive u ovoj oblasti. Stručnost i znanje iz oblasti zaštite bilja, vrhunski proizvodi za tretman semena, primena odgovarajuće i najsavremenije opreme i tehnologije prilikom zaštite semena siguran su put za postizanje zdravog i isplativog prinosa.

Bayer seed growth program ima značenje  “ Više od semena “ jer je kompanija Bayer  u potpunosti  posvećena razvoju semena vrhunskog kvaliteta i postizanju najboljih mogućih prinosa čime se pomaže bolji razvoj i napredak svih učesnika u lancu proizvodnje, distribucije i upotrebe semena i naravno samih krajnjih korisnika.

Prisutni na seminaru  bili su u prilici da saslušaju 4 stručne prezentacije.

Tema prve prezentacije bila je : Nova perspektiva u tretmanu semena, a održao je g. Frank Laubert, direktor Bayer Seed growth centra , iz Nemačke.

g. Robert Puhl, menadžer razvoja poslovanja Bayer Seed Growth Coatings iz Francuske, ukazao je na Prednosti upotrebe sredstava za oblaganje semena.

O Značaju Bayer Seed Growth servisa u Srbiji pričao je g. Nenad Micić, inače zadužen za tehničku podršku , a g. Zoran Tomašev, menadžer razvoja poslovanja u segmentu tretmana semena, imao je prezentaciju o Prednostima profesionalnog tretmana semena u Srbiji i konkretnim rezultatima postignutim u prethodne četiri godine.

Seminaru su prisustvovali mnogobrojni učesnici lanca proizvodnje, distribucije i upotrebe semena.


  1od 9  :
Autorsko pravo © Bayer AG