petak, februar 10, 2017

Dan ratarskih kultura

Tradicionalni događaj kompanije Bajer, stručni seminar pod nazivom Dan ratarskih kultura uspešno je održan u Novom Sadu , 10. februara. Bilo je prisutno preko 350 zvanica – poljoprivrednih proizvođača, distributera, stručnjaka iz institita i kombinata i ostalih ljudi iz struke. Pričalo  se o proizvodnji i zaštiti ratarskih kultura, a prikazana su iskustva iz prakse i noviteti iz ove oblasti.

Cilj skupa bio je da se pruže odgovori na neka od ključnih pitanja koja prate poljoprivrednu proizvodnju i zaštitu naših najvaznijih ratarskih useva.

Predstavnici  kompanije Bajer  pričali su o mnogobrojnim izazvima u zaštiti bilja, mogućnostima unapređenja proizvodnje i isplativosti primene proverenih i visoko kvalitetnih proizvoda i rešenja. Prisutni su imali priliku da premijerno čuju glavne prednosti fungicida Zantara, za zaštitu strnih žita od bolesti. Takođe, na skupu je obrađena tema koja sve više dobija na značaju , a to je zaštita suncokreta i uljane repice od bolesti i štetočina. Fungicid Sphere je našao svoje mesto u planu zaštite suncokreta od bolesti, a Folicur je bez premca kao regulator porasta uljane repice.

Teme su bile i klimatske  promene  koje u velikoj meri imaju uticaja na proizvodnju, pojava rezistentnih korova na našim njivama , segment profesionalnog tretmana i dorade semena , kao i brojne druge aktuelne teme.

  1od 8  :
Autorsko pravo © Bayer AG