ponedeljak, februar 26, 2018

Održan skup posvećen novim rešenjima u zaštiti bilja i održivoj poljoprivrednoj proizvodnji

KAKO OBEZBEDITI VIŠE I KVALITETNIJE PRINOSE U SRBIJI?

Novi Sad, 23. februar 2018.

Prošlogodišnje smanjenje prinosa ratarskih kultura u Srbiji, od 20 odsto u proseku, zbog suše, moglo je biti umanjeno, pravilnim izborom novih integralnih tehnologija, kao i  adekvatnim izborom novih rešenja u zaštiti bilja, zaključeno je na godišnjem skupu kompanije Bayer, sa preko 300 poljoprivrednika iz cele zemlje, pod nazivom “Dan ratarskih kultura”, koji je održan u Novom Sadu. Unapređenje kompletne agrotehnike, prilagođavanje proizvodnje novim klimatskim i tržišnim uslovima i edukacija proizvođača, ključni su faktori za stvaranje uslova održive poljoprivrede u Srbiji.

“Sve nepovoljniji klimatski faktori koji u velikoj meri izazivaju stres kod gajenih biljaka, kao i stalno rastući zahtevi tržišta, dovode nas do situacije u kojoj se poljoprivredni proizvođači, kako u čitavom svetu, tako i u Srbiji, moraju prilagoditi novonastalim uslovima. To, između ostalog, podrazumeva da moraju biti u toku sa novim tehnologijama u oblasti zaštite bilja, kao i stvaranju dodatnih kapaciteta za unapređenje svih agrotehničkih mera“, izjavio je Andrija Lilić, iz kompanije Bayer Srbija i dodao, „ Svesni smo da, i mi kao eksperti u oblasti zaštite bilja, možemo biti važan deo jednog integralnog sistema koji za cilj ima proizvodnju dovoljnih količina zdrave i kvalitetne hrane uz očuvanje životne sredine i prirodnih resursa. Ovakav pristup istovremeno podrazumeva i ekonomsku održivost poljoprivredne proizvodnje kao i unapređenje kvaliteta života poljoprivrednih proizvođača, a samim tim i celokupnog društva. Zbog toga se naši proizvodi, tehnologije i servisi stalno unapređuju i prilagođavaju novim izazovima u poljoprivredi, i na taj način doprinose održivoj poljoprivrednoj proizvodnji“.

Prema statistici, u Srbiji je registrovano 680 hiljada poljoprivrednih proizvođača, od čega su preko 95% mali poljoprivredni proizvođači. Upravo je njihova edukacija i prenošenje znanja za praćenjem trendova u ovako dinamičnoj grani, kao što je poljoprivreda, ključno. Bayer u Srbiji svake godine organizuje oko 300 okruglih stolova sa 15.000 poljoprivrednih proizvođača, kontinuirano organizuje edukativna predavanja i radionice, a njihovi saradnici na terenu u stalnom su kontaktu sa poljoprivrednim proizvođačima. Takođe, inicirano je i nekoliko veoma korisnih agro-servisa kao što su Bayer vesti, agro prognoza, kontakt servis za poljopivrednike itd.

Poljoprivreda se nalazi u srcu jednog od najvećih izazova današnjice, a to je kako obezbediti odgovarajuće količine hrane, na ekološki održiv način, za rastuću populaciju, koja će se povećati za još tri milijarde ljudi do 2050. godine. Podaci FAO (Organizacija Ujedinjenih Nacija za hranu i poljoprivredu) kažu da će se do 2050. godine biti neophodno 70% više hrane, a da će se globalna produktivnost poljoprivrede povećati za čak 50%.

Poslovna politika kompanije Bayer temelji se na neprekidnom istraživanju i pronalaženju novih rešenja za kvalitetniji i bolji život. S obzirom da se proizvodi kompanije Bayer mogu primenjivati u svim segmentima poljoprivredne proizvodnje, proizvođači širom sveta uspešno suzbijaju korove, štetočine i bolesti u svojim usevima i zasadima.

O Bayer-u

Bayer: Nauka za bolji život

Kompanija Bayer je globalna kompanija čija je osnovna delatnost u oblastima Life Science nauka : u oblastima brige o zdravlju i poljoprivrede. Njeni proizvodi i usluge osmišljeni su da pomognu ljudima i poboljšaju njihov kvalitet života. U isto vreme, cilj Grupe je da stvori vrednost kroz inovaciju, rast i veliku mogućnost ostvarivanja zarade. Bayer je  posvećen principima održivog razvoja, a kao korportivan građanin i svojim društvenim i etičkim odgovornostima. U 2016. fiskalnoj godini, Grupa je imala oko 115.200 zaposlenih i promet od 46,8 milijardi evra. Kapitalna ulaganja iznosila su 2,6 milijardi evra, troškovi istraživanja i razvoja 4,7 milijardi evra. Ovi iznosi uključuju one za poslovanje sa visoko-tehnološkim polimerima, a koje je dana 6. oktobra 2015. godine na berzi bilo listirano kao nezavisna kompanija pod nazivom Covestro. Za više informacija, posetite www.bayer.com.

  1od 10  :
Autorsko pravo © Bayer AG