ponedeljak, jun 17, 2019

Dan polja u Sirigu

Sirig, 5.6.2019.
Pravilan način uzgoja ozime pšenice, kukuruza i šećerne repe, kao najznačajnijih poljoprivredih kultura u Srbiji, predstavljen je danas na tradicionalnoj manifestaciji Dan polja, u organizaciji kompanije Bayer. Prikazani su rezultati ogleda postavljenog u saradnji sa kompanijom Agrodinamika iz Siriga, na čijem je imanju i organizovan ovaj događaj, koji je okupio oko 200 poljoprivrednih proizvođača i ljudi iz struke.
polja

Cilj oglednog polja je da se proizvođačima i saradnicima prikažu najnovije tehnologije koje mogu da odgovore na nove izazove u poljoprivrednoj proizvodnji i da omoguće postizanje visokih i kvalitetnih prinosa kod prikazanih kultura.  

„Ove godine smo proizvođačima i kolegama agronomima predstavili novi fungicid Ascra Xpro za zaštitu strnih žita od bolesti. Takođe, prikazane su prednosti nove Conviso Smart tehnologije za suzbijanje korova u šećernoj repi. Što se tiče kukuruza, naši „pametni“ herbicidi –Adengo, Monsoon Active i Laudis, već su proverena rešenja za suzbijanje korova u kukuruzu, ali pokazuju i veliku efikasnost u borbi protiv korova rezistentnih na herbicide iz grupe ALS inhibitora“, rekao je Zoran Tomašev iz kompanije Bayer.

Takođe, prisutni su bili u prilici da saznaju više o portfoliju DeKalb hibrida kukuruza i uljane repice, kao i upotrebi dronova firme Livona iz Beograda za analizu stanja useva.

Nakon uvodnih izlaganja, prisutni su krenuli u obilazak oglednih parcela zasejanim najznačajnijim ratarskim usevima: pšenici, kukuruzu i šećernoj repi. Nakon stručnog dela i obilaska parcela, gosti su nastavili druženje i razmenu utisaka uz ručak. Događaju je prisustvovalo oko 200 proizvođača i ljudi iz struke, kao i 40 poljoprivrednika iz Estonije. Njihovi domaćini iz kompanije Bayer predstavili su im nove tehnologije na oglednom polju, kao i dobru poljoprivrednu praksu u obilasku proizvođača u regionu Južnog Banata.
  1od 3  :
Autorsko pravo © Bayer AG