četvrtak, jul 9, 2020

Promena u odnosu na Falcon i Betanal proizvode za sve programe 2020.

Bayer d.o.o. Beograd (Bayer) naknadno odobrava mogućnost, za sve učesnike programa POS, Mega Imanja i Premijum za 2020, da proizvode Falcon EC 460 i Betanal AM 11 new i Betanal Maxx pro (Betanali samo u programu Mega Imanja) kupe i posle 30.06.2020. odnosno do 30.11.2020. i da i te kupovine budu uračunate u promet i bonuse učesnicima za 2020.

Kasniji računi za Falcon i Betanale mogu biti dostavljeni Bayer-u u produženom roku do 30.11.2020. godine, a isplate bonusa po ovim naknadnim kupovinama za ova dva proizvoda biće izvršene tokom decembra 2020.

Do promene je došlo zbog ukidanja mogućnosti prometa navedenih proizvoda u 2021. godini, dok je primena dozvoljena do 30.06.2021.

Autorsko pravo © Bayer AG