nedelja, novembar 21, 2021

DEKALB - kukuruz

Iskoristimo potencijal svake parcele uz DEKALB® hibride kukuruza

Kukuruz kao ratarska kultura ima ogroman potencijal. Svetski rekord prinosa približio se granici od čak 40 tona/ha! Naravno, veliki je broj faktora koji mogu da ograniče ovakav rezultat u širokoj proizvodnji, ali mi verujemo da svaka njiva ima potencijal za rast odnosno visoke prinose. 

 

Kako da u godinama sa boljim rasporedom padavina dobijemo još više, a da u godinama sa lošijim rasporedom padavina izgubimo što manje?

Pre svega važno je odabrati adekvatne hibride, pridržavati se optimalnih gustina i sejati sertifikovano tretirano seme.

 

Semena DEKALB® hibrida tretirana su posebnom Acceleron tehnologijom, o čemu ćemo detaljnije pisati u nastavku, i naravno, poseduju sertifikat kojim se garantuje kvalitet. Za sve informacije o kupovini DEKALB® hibrida kukuruza možete se obratiti našim kolegama iz sektora prodaje: Tim prodaje

 

Zašto je važno pažljivo odabrati pravi hibrid za konkretnu parcelu?

 

DEKALB® ima tradiciju rada na vrhunskom oplemenjivanju i proizvodnji hibrida dužu od jednog veka. Hibride odlikuju vrhunski prinosi i brzo otpuštanje vlage koji donose bolju zaradu po jedinici površine. Proizvođači su prepoznali dobre osobine hibrida koje daju dobre rezultate pa je tako svaki treći hektar kukuruza u svetu posejan ovom genetikom.

Dobra arhitektura biljke, tolerantnost na visoke gustine, otpornost prema bolestima, kao i visoka fertilnost u toku oplodnje su osnova vrhunskih rezultata.

Arhitektura biljke je veoma bitna - korenov sistem, čvrsto stablo i adekvatan položaj listova igraju presudnu ulogu,

DEKALB® hibridi kukuruza poseduju jak i dubok korenov sistem sa velikim brojem korenovih dlačica koje obuhvataju veliku zapreminu zemljišta te omogućuje najbolje iskorišćenje raspoložive vode i hranljivih materija.

Sledeća važna karakteristika DEKALB®  genetike je uspravniji položaj listova. Brojni istraživači u svetu su potvrdili da genetika koja ima uspravnije listove može da omogući veće sklopove i samim tim pruži više prinose sa nižim sadžajem vlage u zrnu. Pored toga, kod ovakvog položaja listova sunčeva svetlost pada pod idealnim uglom od 90 stepeni - kada je proces fotosinteze i najefikasniji. Ovakvi listovi smanjuju transpiracionu površinu, gubitak vlage je manji, a tolerantnost prema suši veća.

Čvrsto stablo je veoma bitna osobina koja doprinosi očuvanju prinosa. To naročito dolazi do izražaja u regionima gde duvaju jaki vetrovi poput košave. DEKALB® hibridi se odlikuju čvrstim stablom tolerantnim na poleganje zahvaljujući i niže pozicioniranim klipom.

Program DEKALB® hibrida kukuruza u Srbiji je veoma pažljivo odbran kako bi uz adekvatnu preporuku omogućio iskorišćenje potencijala svake njive.

Još o karakteristikama DEKALB® hibrida saznajte iz videa:

 

 

Ukoliko imate još pitanja i nedoumica u vezi sa odlikama naših hibrida, pozovite naše kolege iz sektora prodaje koji će rado pomoći i dati pravi savet u svakom trenutku. Njihove kontakte pronaći ćete ovde.

Novi DEKALB hibridi kukuruza za sezonu 2022.

Šta to lepo i novo u poljoprivredi Srbije donosi 2022. godina? Na velika vrata stižu novi hibridi koji će nam pružiti još više!

DKC4098

Poslednje 3 godine imao je odlične rezultate u ogledima i u proizvodnji. U pitanju je rani hibrid sa izuzetnim potencijalom prinosa. Preporučujemo ga proizvođačima koji žele da kombinuju ranu žetvu sa najvećim raspoloživim prinosom.

DKC4391

Veoma fleksibilan tip hibrida sa dobrim agronomskim osobinama. Dobar u sušnim uslovima i nižim gustinama setve. Zbog snažnog korena i stabla otpornog na poleganje, peporučujemo ga u gotovo svim uslovima proizvodnje. Izuzetna prilagodljivost i tolerantnost na stres.

DKC4792

“Voli” visoke gustine i najbolje rezultate pruža u intenzivnim uslovima proizvodnje. Ima debeo klip sa velikim brojem zrna u redu. Odlikuje ga snažno stablo. Veoma zdrav hibrid. Rano i sinhronizovano cvetanje može da pomogne da se izbegnu stresni uslovi početkom jula.

DKC4897

Nova genetika koja je vrlo zapažena i uspešna u Mađarskoj. Dosta je sličan hibridu 4943, ali je za nijansu bolji gotovo u svemu. Odlikuje ga jako stablo i snažan korenov sistem, otporan je na poleganje. Ekstremno zdrav sa odličnim početnim porastom – “early vigor”.

DKC5092

Ovaj hibrid je u potpunosti ispunio očekivanja. U svojoj grupi zrenja deluje nepobedivo. Izrazito fix tip hibrida. Pozicioniran u svim uslovima proizvodnje, ali mora se podići gustina za dobijanje prinosa preko 12t (75k). Ujednačen čak i u sušnim uslovima, bolje stablo čak i od hibrida 4897. Po potencijalu prinosa  sličan je hibridu 5182.

DKC6092

Hibrid izuzetnog potencijala prinosa, preporučuje se u intenzivnim uslovima proizvodnje. Dobrih agronomskih osobina, prilagodljiv visokim gustinama setve.

Dakle, ne postoji jednostavnije rešenje za postizanje maksimalnih rezultata u proizvodnji kukuruza. Ono je već spakovano u vreću kukuruza vrhunske DEKALB® genetike koja je zaštićena “Acceleron elite” tehnologijom tretmana semena.

Tretman semena Acceleron elite

Zbog bolesti semena i mlade biljke kao i napada zemljišnih štetočina, gubitak sklopa može da bude čak i preko 40%. Čak i u slučaju slabijeg napada, biljke prežive, održe sklop, ali one ipak zaostaju u porastu, a njihov imunitet je narušen.

Pored toga, ako rangiramo koje radne operacije najviše utiču na kvalitet postignutog sklopa, setva verovatno izbija na prvo mesto. Međutim, kada razmišljamo o sklopu, naš cilj nije samo broj biljaka po hektaru.

Kroz upotrebu Acceleron tehnologije za tretman semena, fungicid Redigo M obezbeđuje zaštitu od bolesti koje se prenose zemljištem ili semenom, a insekticid Force obezbeđuje zaštitu od najvažnijih zemljišnih štetočina. Sredstvom za oblaganje semena Peridiam 316 omogava se brža i preciznija setva jer seme ima bolju sipljivost i isejavanje.

Istovremeno, postavlja se pitanje kako uvećati pristupačnost vode i hrane za biljku kukuruza tokom čitave sezone i time praktično uticati pozitivno na sve elemente prinosa?

Istraživanja su pokazala da je samo 5-10% vode i hranljivih materija dostupno biljkama.

Rešenje je nađeno u prirodi! Naime, biljke kukuruza mogu da uvećevaju funkcionalnost korenovog sistema tako što stupaju u simbiozu sa mikoriznim gljivama koje se već nalaze u zemljištu.

Ove gljive se snabdevaju potrebnim šećerom za energiju i rast iz korenovog sistema biljke, a za uzvrat snabdevaju biljku vodom i hranljivim materijama iz nedostupnih područja za nju.

Ovde ulogu ima biostimulant B360. On se nanosi zajedno sa svim ostalim elementima za tretman semena i šalje signal mikoriznim gljivama da rastu prema korenu kukruza i uvećeva njegovu simbiotsku aktivnost više puta.

Ovom tehnologijom ne samo da uvećevamo areal zemljišta koji zahvatamo, nego utičemo i na sam koeficijent iskorišćenja zahvaćenog zemljišta.

Još o Acceleron tehnologiji pogledajte u videu:

 

 

DEKALB® semena pronaći ćete kod naših distributera. Ukoliko vam je potrebna pomoć ili savet oko izbora, možete se obratiti našim kolegama iz sektora prodaje. Njihove kontakte pronaći ćete ovde

Autorsko pravo © Bayer AG