nedelja, mart 13, 2022

Najsigurnija zaštita kukuruza od korova

ADENGO – najsigurnija zaštita kukuruza od korova

Za raliku od svih ostalih ratarskih kultura, kukuruz ne trpi konkurenciju korova od samog nicanja pa sve do žetve. Pravilnom kontrolom korova omogućićemo dobar razvoj korenog sistema, sprečiti zasenu useva i pripremiti usev kukuruza za sušni letnji period. Jedino na ovaj način moguće je ostvarenje punog potencijala prinosa odabranog hibrida.

Nova tehnologija u zaštiti kukuruza od korova donela je odličnu kontrolu kako širokolisnih tako i uskolisnih korova uz maksimalnu bezbednost po gajeni usev. Herbicid ADENGO godinama unazad dokazuje superiornost zbog izuzetnih karakteristika i brojnih prednosti.

Koje su to prednosti i karakteristike herbicida ADENGO:

  • Odlična efikasnost na najvažnije korove u kukuruzu poput semenskog sirka, muharika, divlje paprike, gorušice, dvornika, čička, štira, tatule, pepeljuge, samoniklog suncokreta i mnogih drugih
  • Dugo „čeka“ kišu i poseduje osobinu reaktivacije sa svakom novom kišom, što obezbeđuje dugotrajnu zaštitu
  • Selektivnost. Poptuno bezbedan za gajenu biljku jer sadrži protektant. Moguća je primena od nicanja pa do razvoja 3 lista kukuruza
  • Odlična efikasnost na jednogodišnje travne korove (sirak iz semena i muharike).
  • Odličan je u borbi protiv rezistentnih korova

Zaštite prinos vašeg useva kukuruza. Lako, a jako rešenje protiv korova. Suzbija korov taman kako treba... Adengo.

Više o herbicidu Adengo saznajte u videu:

 

Autorsko pravo © Bayer AG